Geen kafkaiaanse gruwelverhalen à la belge deze keer. De grootste sigarenfabriek van Europa staat in Lummen, en werd vorig jaar in september plechtig ingehuldigd na amper een jaar bouwen. Milieuvergunningen en aanverwanten werden netjes op tijd afgeleverd. Van dwarsliggende ambtenaren of protesterende buurtbewoners geen sprake. Efficiëntie, het bestaat dus nog. "We konden in Lummen dan ook een sterk dossier voorleggen", verklaart Jos Breemans, general manager van de allernieuwste STG-site. "En tegen plaatselijke werkgelegenheid zegt niemand neen."
...

Geen kafkaiaanse gruwelverhalen à la belge deze keer. De grootste sigarenfabriek van Europa staat in Lummen, en werd vorig jaar in september plechtig ingehuldigd na amper een jaar bouwen. Milieuvergunningen en aanverwanten werden netjes op tijd afgeleverd. Van dwarsliggende ambtenaren of protesterende buurtbewoners geen sprake. Efficiëntie, het bestaat dus nog. "We konden in Lummen dan ook een sterk dossier voorleggen", verklaart Jos Breemans, general manager van de allernieuwste STG-site. "En tegen plaatselijke werkgelegenheid zegt niemand neen." Breemans is de baas van 400 werknemers. Het merendeel van die ploeg verhuisde mee naar Lummen vanuit de intussen gesloten STG-vestigingen in Leuven en Geel, maar er werden ook 90 nieuwe banen gecreëerd. De sigarenfabrikant had 32,5 miljoen euro - eigen middelen - veil voor zijn allernieuwste vestiging. Met Mathieu Gijbels Bedrijfs- en Kantoorbouw werd een Belgische bouwheer aangezocht, die de oude gebouwen van de failliete meubelfabriek Van Pelt in sneltempo moest transformeren tot een moderne productiehal voor sigaren. "Momenteel staat alles zo goed als op poten", vertelt Jos Breemans. "Maar het was niet gemakkelijk om de activiteiten vanuit Leuven en Geel - en ook nog vanuit een Deense fabriek die intussen gesloten is - naar hier over te hevelen. De verhuis vergde een strak draaiboek. Gelukkig is alles min of meer volgens plan verlopen. Nu zitten we in de verfijningsfase, waarbij alle processen geoptimaliseerd worden." Breemans toont zich een enthousiaste gids in de fonkelnieuwe productiehallen van STG Lummen. Geen stofferige ateliers waar mensen met de hand sigaren zitten te draaien, maar een modern machinepark. Het productieproces valt uiteen in twee delen. Eén hal is voorbehouden voor de bewerking van de ruwe tabak, die van de plantages in het zuiden wordt aangevoerd. In een tweede productiehal zien we de sigaren langzaam vorm krijgen. Opvallend grote ramen overal, en dus veel licht. De temperatuur en de vochtigheid in de fabriek worden constant in het oog gehouden. Een reuzenhumidor, als het ware. Rond 15 . 40 uur begint het bedrijf leeg te lopen. De werkdag zit erop. "Vroeg, ik weet het", zegt Jos Breemans. "Dat past in ons gezinsvriendelijke beleid. Daarnaast geeft het ons ruimte om onze tweede shift uit te bouwen, zodat de fabriek ook 's avonds op volle capaciteit kan draaien. Bovendien biedt dit terrein de mogelijkheid om uit te breiden, wat ook een reden was om naar Lummen te verhuizen." Breemans is dus ambitieus. Niet dat hij verwacht dat er plotsklaps hele legers nieuwe sigarenrokers zullen aanrukken. Nee, de moedergroep van STG Lummen trekt op overnamepad. Het Deense hoofdkwartier heeft de ambitie om Imperial Tobacco, het wereldwijde nummer 1 in de sigarenbusiness, voorbij te steken. Van de crisis hebben sigaren duidelijk geen last. "Wel daalt het aantal sigarenrokers door de jaren heen gestaag", legt Breemans uit. "Als sigarenproducent op lange termijn overleven, kan dus alleen als je heel groot bent." Vorig jaar sloot STG nog een huwelijk met Swedish Match, waardoor het hernieuwde STG kon doorstoten naar de wereldwijde tweede plaats in het peloton. De groep wil de komende jaren vooral verder doorbreken in Noord-Amerika, door daar de concurrentie van de troon te stoten. Jos Breemans is er zich niettemin van bewust dat de sigarenbusiness met verschillende uitdagingen te kampen heeft. Hij is trouwens niet alleen. De hele tabaksindustrie maakt zich zorgen over de Europese plannen om neutrale verpakkingen in te voeren voor rookwaren - zonder logo's of kleuren. Ook het idee van de Europese Commissie om een uitstalverbod voor tabaksproducten op te leggen in de verkooppunten, zoals krantenwinkels, veroorzaakt ongerustheid. Breemans: "Vandaar dat STG zijn productenpalet grondig onder de loep neemt. Diversiteit is goed, maar je kunt niet elk sigarenmerk eindeloos blijven ondersteunen." De strenge rookwetgevingen in de horeca zorgen dan weer voor creativiteit bij STG. Er werd bijvoorbeeld een korte sigaar op de markt gebracht, die kan dienen voor een korte rookstop in de buitenlucht tijdens een restaurantbezoek. "We weten dat we geregeld nieuwe producten moeten lanceren in onze markt", vertelt Jos Breemans. "Hoewel het totale aantal afkalft, komen er tenslotte elk jaar nog nieuwe sigarenrokers bij. Steeds meer mensen kunnen genieten van een kwalitatieve sigaar bij een goed glas wijn." Of STG ook nagedacht heeft over de hoge loonkosten in België? Breemans kent de onheilspellende verhalen als zouden daarom steeds meer multinationals een wijde boog rond ons land maken. "West-Europa is voor STG een heel belangrijke markt", klinkt het. "En daar willen we dicht bij blijven. Toen STG met het idee op de proppen kwam om een nieuwe fabriek neer te poten, is de keuze uiteindelijk op België gevallen. Reden is dat de groep in ons land al veel knowhow had opgebouwd. Als je dat allemaal van nul moet beginnen op te bouwen in pakweg het Verre Oosten, dan is dat een gigantisch leerproces. Eentje dat enorm veel kost." De hoge loonkosten in België nemen we er dan maar bij, besluit Jos Bree-mans. Voor STG is het zeker geen reden om zomaar te verhuizen naar een ander land. De kostprijs van sigaren wordt overigens vooral bepaald door de prijs van grondstoffen, zoals tabak, en in mindere mate door loonkosten. STG Lummen is niettemin solidair met het leger Belgische werkgevers dat pleit voor een gunstiger kader om zaken te doen in ons land. "Het is cruciaal dat de industrie front vormt, opdat België zich kan positioneren als een land waar het goed is om te investeren." CELINE DE COSTER, FOTOGRAFIE DOOR THOMAS DE BOEVER"Steeds meer mensen genieten van een kwalitatieve sigaar" (Jos Breemans)