Goed nieuws: de loonkosten van onze bedrijven stijgen minder snel dan verwacht en de stijging ligt op gelijke lijn met de buurlanden. Slecht nieuws: er blijft een belangrijke loonhandicap met de buurlanden bestaan. Trends-hoofdredacteur An Goovaerts nam vorige week de loonkostenhandicap in ons land onder de loep. Enkele reacties:
...

Goed nieuws: de loonkosten van onze bedrijven stijgen minder snel dan verwacht en de stijging ligt op gelijke lijn met de buurlanden. Slecht nieuws: er blijft een belangrijke loonhandicap met de buurlanden bestaan. Trends-hoofdredacteur An Goovaerts nam vorige week de loonkostenhandicap in ons land onder de loep. Enkele reacties: > Wat een arbeider in België in één jaar verdient, daar moet een arbeider in Bulgarije 25 jaar voor werken. De prijs van consumptieproducten is echter voor beide landen identiek. Om volksverhuizingen te voorkomen, moeten we in de eerste plaats de lonen Europees standaardiseren. Belgische arbeiders staan bekend als de meest rendabele, gemotiveerde, presterende, productiefste en best consumerende ter wereld. Zou dat iets met de hoogste lonen en het beste sociaalzekerheidsstelsel ter wereld te maken hebben? > De enige mogelijkheid is een drastische hervorming en vooral de afschaffing van alle regeltjes en bypasses van het systeem. Een variatie op vlaktaks, geen aftrekposten meer, degressieve werkloosheidsuitkering, afschaffen van het brugpensioen, enzovoort. Het systeem moet ervoor zorgen dat werken aangemoedigd wordt en niemand eeuwig in de bijstand blijft hangen. Eenvoudiger regels betekenen ook minder ambtenaren en minder controles, omdat ze dan overbodig worden. De oplossing ligt al meer dan tien jaar voor de hand. Onze ministers worden echter nooit afgerekend op prestaties, dus houden ze zich bezig met partijpolitieke spelletjes en met het aanbieden van vet betaalde banen aan partijgenoten/vrienden. De rustige vastheid ten top, met zijn allen de afgrond in. > Alleen het lineair afschaffen van de 1001 manieren om de belastingen te omzeilen (een uniek voorrecht van schijn- en echte zelfstandigen) kan een klaarder beeld geven van de werkelijke inkomsten. Die regels bestaan alleen om pientere boekhouders (en daarmee ook zij die zich die kunnen veroorloven) toe te laten een dik belegde boterham te verdienen. De rest blijft verweesd achter en kan zich enkel beperken tot zijn hoofdtaak: de bedriegers betalen. > Het klopt wat er in Trends staat. De klasse van de lage lonen wordt in de werkloosheid gedrukt, de hogere klasse wijkt uit naar andere statuten (denk maar aan de dokter en de notaris die een bvba oprichten en elke maand 20.000 euro binnenrijven). Alleen de middenklasse blijft over. Ze werkt, maar betaalt omdat ze een huis bezit, betaalt omdat ze zich naar het werk moet verplaatsen (accijns op diesel/benzine en autobelasting), betaalt omdat ze kinderopvang nodig heeft enzovoort. Die middenklasse heeft het spijtig genoeg te druk met werken en kinderen om zich druk te maken en dat weten de heren politici maar al te goed. Die citroenen zullen nog lang uitgeperst worden.