In 1994 stonden miljoenen Zuid-Afrikanen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in de rij voor de eerste democratische verkiezingen in de geschiedenis van hun land. Vijfentwintig jaar later is het leven voor de gewone burger er in veel opzichten op vooruitgegaan. Het gemiddelde inkomen per huishouden is in reële termen met bijna een derde gestegen. Het autobezit is verdubbeld. De kans dat een kind sterft voor het vijf jaar oud is, is met 40 procent gedaald. Het moordcijfer is bijna gehalveerd.
...