Niets legt je ziel meer bloot dan de vorm, aankleding en inrichting van je woning. De Belgische architect Henry van de Velde (1863-1957) accentueerde het huis als uitdrukking van de persoonlijkheid. Wonen is toegepaste filosofie.
...

Niets legt je ziel meer bloot dan de vorm, aankleding en inrichting van je woning. De Belgische architect Henry van de Velde (1863-1957) accentueerde het huis als uitdrukking van de persoonlijkheid. Wonen is toegepaste filosofie.Henry van de Velde was 33 jaar toen hij in 1896 zijn intrek nam in Bloemenwerf. "Dit huis in Ukkel was zijn eerste poging om zijn artistieke talent op architecturaal vlak te ontplooien", schrijft Steven Jacobs in zijn uitvoerige studie Henry van de Velde Wonen als kunstwerk, een woonplaats voor kunst. Net als de architect-kunstenaar, structureerde de auteur zijn werk eenvoudig, functioneel en stijlvol. Daarbij gaat hij uit van vijf hoekstenen : de vier woonplaatsen, voorafgegaan door de rusteloze jeugd van de Antwerpse apothekerszoon. In twee aparte bijdragen focust Jacobs op van de Veldes vriendschap met Friedrich Nietzsche en op zijn ontwerpen voor kunstgebouwen (musea en theaters). Aanvankelijk ontpopte van de Velde zich als postimpressionistisch schilder. De invloed van Vincent van Gogh en Georges Seurat dringt door. Samen met James Ensor, Théo van Rysselberghe en Fernand Khnopff stelde hij hun doeken ook tentoon in Brussel. Maar als hij zijn intrek neemt in Ukkel, heeft hij penseel, palet en schildersezel al aan de kant geschoven. Voortaan zwoer hij bij toegepaste kunst. Consequent aan zijn nieuwe opvattingen, dook hij als architect en ontwerper van gebruiksvoorwerpen de twintigste eeuw in. Vooral in zijn Duitse periode (1900-1917) kneedde van de Velde zijn opvattingen. Hij werd directeur van de Kunstgewerbeschule in Weimar, waar hij na de Eerste Wereldoorlog verdrongen werd door Bauhaus-paus Walter Gropius. Onmiskenbaar zat van de Velde gewrongen tussen de l'art pour l'art die hij verwierp en het radicale modernisme van zijn opvolgers. Zijn socialistische geflirt ten spijt, blijft zijn kunst persoonlijker en daardoor ook elitair. Op een al bij al toegankelijke wijze legt het boek vooral die filosofische worsteling bloot. Uitg. Van Halewyck, 238 blz., 898 fr. .Een frappante serie architecturale parels ontstond in het Deurne van het interbellum. Met stijlvolle eenvoud geeft Modern bouwen in Deurne 1920-1940 foto's, plattegronden en uitleg over twee dozijn woningen. Uitg. Roularta Books, 128 blz., 595 fr. .Waar moet je bouwen ? Hoe richt je je huis in ? Welke kleuren gebruik je ? Philippa Waring geeft tips met het oog op gezondheid en mentaal evenwicht volgens de oude Chinese voorschriften van Feng Shui. Voor de liefhebbers. Uitg. Becht, 160 blz. . LUC DE DECKER