Wie droomt er niet van om 'charismatisch' te worden genoemd? Dat wil zeggen dat u begenadigd bent met speciale giften en dat u een godenkind bent. We herinneren ons allemaal de charismatische leerkracht die een klas enthousiast kon maken. Als we het pad van een charismatische verkoper kruisen, hebben we al iets gekocht nog voordat we het goed beseffen, en we dromen er allemaal weleens van dat de Nelson Mandela in ons tot volle ontplooiing komt.
...

Wie droomt er niet van om 'charismatisch' te worden genoemd? Dat wil zeggen dat u begenadigd bent met speciale giften en dat u een godenkind bent. We herinneren ons allemaal de charismatische leerkracht die een klas enthousiast kon maken. Als we het pad van een charismatische verkoper kruisen, hebben we al iets gekocht nog voordat we het goed beseffen, en we dromen er allemaal weleens van dat de Nelson Mandela in ons tot volle ontplooiing komt. Wat hebben die charismatische mensen wel en wij niet? Wat maakt hen zo aantrekkelijk en zo inspirerend? Waarom boezemen ze toch zo snel vertrouwen in? Oliva Fox Cabane - de naam klinkt al wat charismatisch - heeft er een boek over geschreven, ' The Charisma Myth'. De ondertitel luidt: "hoe iedereen de kunst en de wetenschap van het persoonlijk magnetisme meester kan worden". Charisma is dus geen gave, maar een hulpmiddel, een techniek die u kunt aanleren. Laten we meteen met de deur in huis vallen en praktische tips geven. Begin alvast maar een toontje lager te zingen: spreek met een lage, diepe stem en laat aan het eind van een zin vooral uw stem zakken. U begrijpt snel wat we bedoelen als u luistert naar het omgekeerde: naar iemand die zijn hoge stem aan het eind van een zin nog wat hoger en schriller laat klinken. Bye bye charisma. Tweede tip: knik niet te snel en te frequent. Want dan ben u een reflexmatig persoon. Een charismaticus reageert niet te snel, want hij is een diepe denker, een wijze, een rots in de branding. Knik dus slechts af en toe, en zeer behoedzaam. Derde tip: voordat u begint te spreken, pauzeert u twee seconden. Uw woorden zullen veel diepzinniger klinken. En u zal bovendien dieper spreken, wat op zich al een pluspunt is, zoals u ondertussen al weet. Als charismatische persoon moet u zich drie belangrijke gedragspatronen eigen maken: aanwezig zijn, controle uitstralen en warmte tonen. Het begint allemaal met gewoonweg aanwezig te zijn. Charismatisch zijn per e-mail is wel erg moeilijk. En als u er bent, moet u er echt zijn. Stel dat u praat met uw burgemeester, maar terwijl u een diepzinnige visie op het gemeentebeleid ontplooit, ziet u dat de burgemeester de omgeving scant op zoek naar mensen die nog belangrijker zijn dan u, naar potentiële kiezers of naar mooie meisjes of knappe heren. De burgemeester staat wel fysiek naast u, maar mentaal niet. Bye bye charisma. Als u er plots niet meer bent, heeft de ander dat heel snel door. Mijn persoonlijke ervaring heeft me geleerd dat vrouwen daar nog gevoeliger voor zijn dan mannen. Het goede nieuws is dat u aanwezigheid bijna niet kunt spelen. We kunnen onze aandacht nu eenmaal maar op één ding tegelijk richten. U kunt wel leren om meer aanwezig zijn - mijn vrouw had er bij mij zowat haar levenstaak van gemaakt - maar u kunt het bijna niet veinzen. Het tweede gedragspatroon is controle uitstralen. We zijn zeer gevoelig voor signalen van (on)veiligheid. En we hebben dus graag mensen in onze buurt die ons geruststellen, die over de mogelijkheden - zoals geld of kennis - beschikken om ons leven aangenamer te maken. We worden rustig als we die signalen van controle opvangen. Bovendien duurt het ook, net zoals bij aanwezigheid, slechts enkele seconden voordat we vrij betrouwbaar hebben ingeschat of iemand zelfzeker is, of angstig, de zaken al dan niet controleert of het gevoel heeft dat de dingen hem ontsnappen. Het derde gedragspatroon is warmte. We reageren intens op grote ogen, een brede glimlach, open handen en een ontspannen houding. Als we dat soort signalen opvangen, verdwijnt ons kritische denken al gauw naar de achtergrond. We stellen ons open voor de boodschap van de warme charismaticus. Charisma en kritische analyse gaan daardoor slecht samen. Je twijfelt niet aan wie je liefhebt. En dat verklaart ook waarom zeer analytische mensen zelden charismatisch zijn, en dat charismatici bijna overal scoren, maar niet zo gemakkelijk bij zeer analytisch ingestelde toehoorders. Ziezo, nu weet u het. Enkel nog wat oefenen. 10.000 uur volgens de meeste experts. We zien mekaar dus terug over tien jaar, en u blaast me dan weg met uw charisma.De auteur is partner-hoogleraar management aan de Vlerick Business School. MARC BUELENSCharisma is geen gave, maar een techniek die u kunt aanleren.