In december jongstleden werd op initiatief van François-Xavier de Donnea, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een task force Europa opgericht. De officiële bedoeling? Enkele strategische denkpistes uitwerken over de plaats van de Europese instellingen in Brussel. Maar tegelijk lezen we tussen de regels een verlangen om hoofdstad van Europa te worden.
...

In december jongstleden werd op initiatief van François-Xavier de Donnea, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een task force Europa opgericht. De officiële bedoeling? Enkele strategische denkpistes uitwerken over de plaats van de Europese instellingen in Brussel. Maar tegelijk lezen we tussen de regels een verlangen om hoofdstad van Europa te worden. IMMOTRENDS. Vanwaar de oprichting van een dergelijke werkgroep?FRANÇOIS-XAVIER DE DONNÉA. "Al jarenlang verloopt de inplanting van de Europese instellingen op een vrij chaotische en ongecoördineerde wijze. Nu is het hoog tijd om met dit verleden te breken en deze kwaal te verhelpen door een dialoog op gang te brengen tussen de verschillende betrokken partijen. Deze werkgroep is opgericht binnen mijn kabinet en omvat vertegenwoordigers van de vijf Europese instellingen en van de federale regering. Hun taak bestaat erin de toekomstige noden van de Europese Unie inzake gebouwen en infrastructuur nauwkeurig af te bakenen. Het is uitermate belangrijk plannen te maken voor de toekomst om te vermijden dat Europa op een dag uit Brussel wegtrekt bij gebrek aan mogelijkheden. Daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat de instellingen zich op een evenwichtige manier kunnen ontwikkelen. Onze ambitie is dat Brussel zich kan profileren als hoofdstad van Europa zonder haar eigenheid te verliezen. Ik hoop dat deze werkgroep op termijn kan leiden tot de benoeming van een Brussels commissaris voor Europa om te vermijden dat deze dialoog binnenkort niet weer verstomt." Heeft u al feedback gekregen van de task force?DE DONNÉA. "Zeker. Europa heeft blijkbaar geen nieuwe terreinen nodig zolang het aantal lidstaten niet hoger wordt dan 28. De structuur van de instellingen zou dit niet toelaten en bovendien kan in de behoeften worden voorzien door de projecten die momenteel in aanbouw zijn of de gebouwen die worden gerenoveerd, zonder dat daarbij aan de huidige stadsstructuur wordt geraakt. Maar voor de integratie van Europa in Brussel is een visie op lange termijn nodig. Wie weet hoe de situatie de komende twintig jaar zal evolueren? We moeten dus op alles voorbereid zijn en terreinen vrijhouden. Daarom stel ik voor een eventueel nieuw Europees centrum op te richten op de site van Schaarbeek-Formation.Daarnaast zijn er ook sociale behoeften, zoals de oprichting van een vierde Europese school en van een kinderopvang, een nood die trouwens bij de gehele bevolking leeft. Tot slot werd er ook al gesproken over behoeften inzake mobiliteit (snelle lokale metroverbinding, verbinding met de luchthaven enzovoort)."Voortaan zullen alle topconferenties in Brussel worden gehouden. Hoe zal u dit gaan aanpakken?DE DONNÉA. "Het gebouw van de Raad kan hier een oplossing bieden. Maar deze hypothese gaat toch gepaard met enkele nadelen, met het dichtslibben van de wijk op kop. De site van Tour & Taxi is een alternatief dat zeker de moeite waard is om te overwegen. Het zou een polyvalente ontmoetingsplaats kunnen worden die voor de topconferenties ter beschikking wordt gesteld van de Europese Unie."