In 1873 bracht John Cockerill een scheepswerf naar Hoboken. Het zorgde voor een immense bevolkingsaangroei: van 3000 inwoners in 1873 tot 16.000 in 1910. Honderd jaar lang bracht de scheepsbouw welvaart, maar dan sloeg de crisis toe. De tijdelijke heropflakkering door opdrachten van de CMB ( Compagnie Maritime Belge) en de fusie met de nv Boelwerf konden niet verhinderen dat het bedrijf in 1982 failliet ging. Bijna 3000 mensen verloren hun job. Al...

In 1873 bracht John Cockerill een scheepswerf naar Hoboken. Het zorgde voor een immense bevolkingsaangroei: van 3000 inwoners in 1873 tot 16.000 in 1910. Honderd jaar lang bracht de scheepsbouw welvaart, maar dan sloeg de crisis toe. De tijdelijke heropflakkering door opdrachten van de CMB ( Compagnie Maritime Belge) en de fusie met de nv Boelwerf konden niet verhinderen dat het bedrijf in 1982 failliet ging. Bijna 3000 mensen verloren hun job. Alleen de grote Titan-kraan herinnert nog aan de voorbije glorie. Hoboken telde eind 1997 ruim 33.000 inwoners. Daarvan waren er in december vorig jaar 991 volledig uitkeringsgerechtigde werklozen, 10% meer dan een decennium eerder. "Toch heeft Hoboken troeven zat, alleen spelen we ze niet uit," meent Luc Gorselé, bestuurscoördinator van Hoboken. "De stad zit met een negatief imago opgezadeld: Hoboken heeft een arbeiderslook en 9% van de inwoners zijn migranten. Daartegenover staat dat Hoboken betaalbare woningen, voldoende werkgelegenheid en veel recreatieve mogelijkheden heeft." Opdracht nummer één wordt dus het imago oppoetsen en sleutelen aan de communicatie, zowel intern als extern. "Er moet een nauwere samenwerking komen met de andere districten en wij moeten meer links leggen tussen de verenigingen en de sport-, cultuur-, jeugd- en seniorenraden. Zo komen wij dichter bij de burger te staan," aldus Gorselé, zelf afkomstig uit de cultuursector. Hij werkte onder meer mee aan de Steenfeesten en Stad in Beweging en dat merk je aan zijn plannen. "Maar een cultureel centrum komt er niet, zo heeft de overheid beslist. Wel zal er een polyvalente ruimte worden gebouwd. Misschien wel in combinatie met een windmolen, een verwijzing naar de verhaaltjes van Nello & Patrasche, waar de Japanners zo dol op zijn," vertelt Gorselé. Gorselé wil duidelijk meer leven in Hoboken en hoopt met zijn voorlopig nog losse ideeën een aantal werkgroepen in gang te zetten. "Vooral in de zomer is er hier te weinig animatie," vindt hij. "Temeer omdat de mensen hier nogal honkvast zijn en plaatselijk vertier zoeken. Wel zoeken wij samenwerking met de omliggende gemeenten, ook met die van de overkant, jarenlang onbekend gebied voor de Hobokenaar. De veerdienst naar het Waasland zou daar als attractie bij betrokken kunnen worden. En dan is er nog de immense Titan-kraan op de vroegere werf die Hobokens skyline tekent. Die kraan is het symbool van Hobokens industriële verleden. Ik zou niets liever hebben dan dat ze bij ons blijft. Met de juiste aanpak, een beetje sponsoring en enkele sterke creatieve bezielers moet dat lukken. Al is het benji-springen."