Kapoor heeft op zijn 41ste - en ondanks enkele grijze lokken - een erg jongensachtig uiterlijk. Wanneer we laten vallen dat hij nog tamelijk jong is om een bedrijf met 4220 werknemers en activiteiten in 27 markten te leiden, repliceert hij dat er veel jongere CEO's te vinden zijn die veel meer verantwoordelijkheden dragen. "Toen Joe Mansueto mij voor het eerst een leidinggevende functie gaf, was ik jonger dan de mensen aan wie ik leiding moest geven. Ik vroeg hem of ik niet te jong was voor die baan, waarop hij simpelweg antwoordde dat ik het aankon, en dat was ook zo. Om je weg te vinden, heb je soms niet meer nodig dan een mentor die in je gelooft."
...