Kapoor heeft op zijn 41ste - en ondanks enkele grijze lokken - een erg jongensachtig uiterlijk. Wanneer we laten vallen dat hij nog tamelijk jong is om een bedrijf met 4220 werknemers en activiteiten in 27 markten te leiden, repliceert hij dat er veel jongere CEO's te vinden zijn die veel meer verantwoordelijkheden dragen. "Toen Joe Mansueto mij voor het eerst een leidinggevende functie gaf, was ik jonger dan de mensen aan wie ik leiding moest geven. Ik vroeg hem of ik niet te jong was voor die baan, waarop hij simpelweg antwoordde dat ik het aankon, en dat was ook zo. Om je weg te vinden, heb je soms niet meer nodig dan een mentor die in je gelooft."
...

Kapoor heeft op zijn 41ste - en ondanks enkele grijze lokken - een erg jongensachtig uiterlijk. Wanneer we laten vallen dat hij nog tamelijk jong is om een bedrijf met 4220 werknemers en activiteiten in 27 markten te leiden, repliceert hij dat er veel jongere CEO's te vinden zijn die veel meer verantwoordelijkheden dragen. "Toen Joe Mansueto mij voor het eerst een leidinggevende functie gaf, was ik jonger dan de mensen aan wie ik leiding moest geven. Ik vroeg hem of ik niet te jong was voor die baan, waarop hij simpelweg antwoordde dat ik het aankon, en dat was ook zo. Om je weg te vinden, heb je soms niet meer nodig dan een mentor die in je gelooft." Volgens de overlevering stichtte de toen net geen 28-jarige Mansueto, een voormalige aandelenanalist, Morningstar in 1984 in zijn eenslaapkamerappartementje in Chicago. Morningstar verzamelde aanvankelijk data over 400 beleggingsfondsen. Vandaag zitten gegevens van 540.000 beleggingsproducten in de databanken en wordt Morningstar beschouwd als een van de meest invloedrijke stemmen in de fondsenwereld. Een slechte rating van een fonds of een vernietigend analistenrapport over het beheer van een fonds kan een uitstroom van geld veroorzaken. KUNAL KAPOOR. "Het vermogensbeheer levert nog altijd minder dan een derde van onze omzet. Het is niet zo dat die poot sterker groeit. We groeien gestaag in al onze divisies. Het grootste deel van de omzet komt van de verkoop van onze data en ons onderzoek en van de verkoop van abonnementen voor ons platform voor institutionele beleggers, Morningstar Advisor Workstation en Morningstar Direct. We investeren fors in onze data en ons onderzoek. "We zijn in feite in het vermogensbeheer gerold in de late jaren negentig, begin jaren 2000, op een moment dat dakfondsen erg in trek waren. Dat zijn fondsen die in fondsen beleggen. Onze klanten wilden dat wij zouden helpen bij de samenstelling van die dakfondsen. Nu gaat het niet meer zozeer om het samenstellen van dakfondsen, maar veeleer om het samenstellen van portefeuilles voor geautomatiseerd vermogensbeheer, ook wel robo advice genoemd. Vroeger wilden financieel adviseurs van ons hulpmiddelen om een portefeuille samen te stellen. Almaar meer adviseurs houden zich bezig met financiële planning en besteden het vermogensbeheer uit. We gebruiken onze kennis over fondsen en proberen die ten dienste te stellen van de veranderde noden van de sector van het vermogensbeheer." KAPOOR. "Het Verenigd Koninkrijk was een van de eerste landen ter wereld met een verbod om financiële producten te verkopen op commissie. In de meeste landen krijgen financieel tussenpersonen een deel van de jaarlijkse beheersvergoeding van de fondsbeheerders. In het VK zijn die zogenaamde kickbacks sinds 2013 verboden. Adviseurs moeten vooraf een rekening sturen voor hun advies. Daardoor is de sector in het VK helemaal anders georganiseerd. Maar ik ben ervan overtuigd dat onafhankelijker advies zoals in het VK de toekomst is. De regelgeving in Europa evolueert in de richting van onafhankelijker advies en meer transparantie over de kosten. Die onafhankelijkheid heeft altijd in ons bedrijfsmodel ingebakken gezeten. Onze missie is altijd geweest de individuele belegger de middelen aan te reiken om beter te beleggen." KAPOOR. "Iedereen zoekt naar de heilige graal waarmee je kunt bepalen of een fonds goed of slecht is. Die heilige graal bestaat niet. Je moet naar verschillende factoren kijken en active share is er maar één van. Als je betaalt voor een actief beheerd fonds, dan vind ik dat je een actief fonds moet krijgen. Het debat moet niet gaan over passief versus actief, maar wel over hoge versus lage kosten. De indexknuffelaars, fondsen waarvan de prestaties erg dicht aanleunen bij de index waarmee ze zich meten, met hoge kosten verliezen marktaandeel. De fondsen met de hoge kosten zitten aan de kant van de verliezers. Dat is niet slecht. Het klimaat voor beleggers verbetert, want de kosten dalen. De beleggers winnen. Dat is een goede zaak." KAPOOR. "Als meer informatie beschikbaar is, dan kunnen we nadenken over een verfijning van de screening. Maar wat we nu al doen, is gewoon fenomenaal. Je vindt nergens ter wereld zo'n ranking van fondsen volgens duurzaamheidsscores. We bieden beleggers voor het eerst een houvast om duurzaam te beleggen in fondsen. We zullen ook consistentie toevoegen. Wat is de consistentie van die duurzaamheidsscores? En als fondsen goed scoren, leveren ze dan nog wel goede financiële rendementen? Er is al wel wat onderzoek gedaan dat suggereert dat je niet noodzakelijk aan rendement hoeft in te boeten als je duurzaam wilt beleggen, maar dat moet nog verder onderzocht worden." KAPOOR. "Het is een nieuwe weg, die we zijn ingeslagen en waarop we zeker zullen doorgaan. Vrouwen en millennials hebben interesse in ESG (environmental, social and corporate governance, nvdr). Het zijn toevallig twee groepen mensen die almaar meer geld te investeren hebben én ze willen het enkel investeren als ze weten dat er niets 'verkeerds' met hun geld gebeurt. Er zijn verschillende lenzen om naar de werkelijkheid te kijken. De beleggers kunnen zelf beslissen welke informatie ze relevant vinden." KAPOOR. "De grootste markt en de grootste opportuniteiten liggen in de Verenigde Staten, maar we zijn zowat overal ter wereld aanwezig. Ik verwacht ook veel van het beheer van de pensioenen. Er staat meer en meer druk op individuen om zelf te sparen voor hun pensioen. Overheden trekken zich voor een deel terug in het zorgen voor mensen na hun pensioen. We kunnen daarin een partner zijn. Het moet ook meer gaan over het bereiken van de spaardoelstellingen van de mensen en minder over de rendementen van fondsen en de vraag of die nu wel of niet de markt kloppen. In 2014 hebben we met HelloWallet een start-up overgenomen die mensen via een mobiele app het overzicht over alle rekeningen biedt en hen begeleidt bij het halen van die doelen. We hebben onlangs PitchBook gekocht, een bedrijfje dat data en research levert over de private kapitaalmarkten, over private equity en venture capital, kortom over bedrijven die niet op de beurs noteren. We zijn onlangs ook in de business van kredietanalyses gestapt. Zoals u weet hebben de grote drie - Moody's, Standard & Poor's en Fitch - gefaald en zijn ze het vertrouwen van de mensen kwijt door de financiële crisis. Dat zijn domeinen waar kansen liggen voor ons." Ilse De Witte"Onafhankelijkheid heeft altijd in ons bedrijfsmodel ingebakken gezeten" "De fondsen met de hoge kosten zitten aan de kant van de verliezers"