Kyoto of Lomborg?

"Op dit ogenblik hebben 175 landen het Kyotoprotocol geratificeerd. Zij staan in voor 61,6 % van de emissies. De overeenkomst betekent duidelijk een mijlpaal in de milieugeschiedenis. Dat is zeer positief. Kyoto leidt tot een groeiende bewustwording, maar maakt toch een leerproces door. Dat in China om de drie dagen een steenkoolcentrale wordt gebouwd, is geen hoopgevend signaal. Tijdens mijn MBA-studie leerde ik dat voor een oliebedrijf een window of opportunity van vijftig jaar geldt. Een energiesysteem veranderen, neemt nog meer tijd in beslag. Volgens de Deense milieuscepticus Bjorn Lomborg kost Kyoto vanaf...

"Op dit ogenblik hebben 175 landen het Kyotoprotocol geratificeerd. Zij staan in voor 61,6 % van de emissies. De overeenkomst betekent duidelijk een mijlpaal in de milieugeschiedenis. Dat is zeer positief. Kyoto leidt tot een groeiende bewustwording, maar maakt toch een leerproces door. Dat in China om de drie dagen een steenkoolcentrale wordt gebouwd, is geen hoopgevend signaal. Tijdens mijn MBA-studie leerde ik dat voor een oliebedrijf een window of opportunity van vijftig jaar geldt. Een energiesysteem veranderen, neemt nog meer tijd in beslag. Volgens de Deense milieuscepticus Bjorn Lomborg kost Kyoto vanaf 2012 jaarlijks 150 miljard tot 300 miljard dollar. Gezien die window of opportunity van vijftig jaar kan ik Lomborg volgen wanneer hij zegt dat, naast te zorgen voor een oplossing van de armoedeproblemen, een deel van dat geld beter uitgegeven zou worden aan onderzoek en ontwikkeling naar hernieuwbare energie en de bouw van CO2-arme energiecentrales." "Indien we de klimaatdoelstellingen op een kostenefficiënte manier willen realiseren, zullen we moeten opteren voor een mix van kernenergie, hernieuwbare bronnen en energiebesparingen. Het langer openhouden van de afgeschreven installaties in Doel en Tihange levert een nucleaire rente op. Dat geld moet je gebruiken voor de nodige veiligheidsinvesteringen en de realisatie van 20 % groene energie tegen 2020. De rest kan gaan naar onderzoek en ontwikkeling van kernenergie." "Ik pleit wel voor een regionalisering van de materie, waardoor alle hoogwaardige kennis en technologie voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding in één centrum plaatsvindt, zoals in Nederland (Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten). Zoiets kan men in Mol realiseren door de afdeling Energie van Vito te fuseren met het federale SCK." "Wat windenergie betreft, staat Vlaanderen voor een inhaalbeweging. Het geïnstalleerde windvermogen op land kan in België tot 2010 jaarlijks blijven groeien met 40 % tot 950 MW. Het technische potentieel in het beperkte deel van de Belgische wateren dat voor windenergie in aanmerking komt, loopt op tot 44TWh per jaar of de helft van het huidige Belgische elektriciteitsverbruik. Maar in vergelijking met Nederland worden in Vlaanderen minder vergunningen afgeleverd en duurt het traject voor het verkrijgen van de vergunning te lang." "Water is een mensenrecht. Iedere dag sterven bijna 10.000 kinderen jonger dan vijf jaar in derdewereldlanden, als een gevolg van ziektes die ze hebben opgelopen door onzuiver water. Meer dan twee miljard mensen op aarde hebben geen toegang tot veilig drinkwater." "Enkel door de overheid geleide initiatieven kunnen de nodige schaalgrootte hebben om de levensomstandigheden van de armen drastisch te verbeteren. Voor de uitvoering van geïntegreerde waterprojecten in ontwikkelingslanden en opkomende markten biedt een structurele samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven de beste mogelijkheden. Daarvan is Aquafin een schoolvoorbeeld. Uit een recente studie van de Europese Unie blijkt dat voor het duurzame beheer van de waterketen in industrielanden geen onderscheid gemaakt kon worden tussen private of publieke entiteiten."