Omdat ze schrikken van de erelonen die advocaten aanrekenen, gaan almaar meer rechtzoekenden online op zoek naar juridische informatie. Particulieren, maar ook ondernemers downloaden 'juridische' documenten die circuleren op het internet. Algemene verkoopvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, nagenoeg alles is online te vinden. Alleen laten de kwaliteit en de betrouwbaarheid soms te wensen over.
...

Omdat ze schrikken van de erelonen die advocaten aanrekenen, gaan almaar meer rechtzoekenden online op zoek naar juridische informatie. Particulieren, maar ook ondernemers downloaden 'juridische' documenten die circuleren op het internet. Algemene verkoopvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, nagenoeg alles is online te vinden. Alleen laten de kwaliteit en de betrouwbaarheid soms te wensen over. Om dat probleem te counteren, verkoopt Lawbox typedocumenten die door advocaten zijn goedgekeurd. Het jonge Brusselse bedrijf maakt zich sterk dat die documenten rekening houden met de meest recente wetgeving en het hanteert tarieven die haalbaar zijn voor klanten die hun juridische kosten binnen de perken willen houden. Wenst de klant extra advies of feedback bij het aanpassen van een contract aan zijn casus, dan kan hij via het platform contact leggen met de advocaten met wie Lawbox samenwerkt. Voortaan zet Lawbox vooral in op twee types van activiteiten. Het commercialiseert zijn platform als huismerk en het levert tools aan om modelcontracten aan te maken, voor grotere klanten. "Na gesprekken met potentiële investeerders werd duidelijk dat onze kracht eerder schuilde in de technologische tool die wij hadden ontwikkeld dan in de modelcontracten op zich. Vandaar de ommezwaai", verduidelijkt Frédéric Dechamps, de oprichter en aandeelhouder van Lawbox. Het Lawbox-platform wordt dus als huismerk verkocht aan grote bedrijven. Partena creëerde bijvoorbeeld LegalSmart, een onlinetool met meer dan honderd typedocumenten voor human resources. Het platform is voor iedereen toegankelijk, maar Partena promoot het bij zijn businessklanten, die bijvoorbeeld op zoek zijn naar een model van een arbeidsovereenkomst, een studentenovereenkomst, een ontslagbrief of een bijlage bij een arbeidsovereenkomst. Op LegalSmart staan zowel typedocumenten die aangemaakt zijn door Partena als typedocumenten die beschikbaar zijn op Lawbox. Sommige zeer specifieke documenten - bijvoorbeeld een 'bijlage bij het arbeidsreglement betreffende de camerabewaking op de arbeidsplaats(en)' - zijn betalend, maar de meeste zijn gratis. Elke dag worden er op LegalSmart een vijftigtal documenten aangemaakt. Bij dat project komt het merk Lawbox niet rechtstreeks in beeld. De klant, in casu Partena, treedt op het voorplan, maar daarachter draait de technologische tool van de legaltech - start-ups met technologie voor de juridische sector. De start-up rolde het systeem met het huismerk ook uit bij andere grote organisaties. Bij LAR bijvoorbeeld, een merk van Axa dat zich bezighoudt met rechtsbijstand. De verzekeraar maakte een website aan, The Legal Village, die informatie deelt over rechtsbijstand. De klant vergoedt Lawbox op twee manieren. Eenerzijds betaalt hij voor een licentie, anderzijds geldt voor de verkoop van de documenten een systeem van gedeelde inkomsten. "Wij staan in voor het onderhoud, het coderen, de technische ondersteuning, de chatfunctie en de notitietool", zegt Thibaut Roberti, de CEO van Lawbox. Juridische vragen worden doorgespeeld aan de adviseurs van de klant of aan de advocaten met wie Lawbox samenwerkt. Naast het huismerk verkoopt Lawbox ook tools om documenten te beheren. Die zijn bestemd voor juridische afdelingen in ondernemingen. De start-up stelde vast dat het beheer van juridische documenten en contracten in bedrijven nog weinig gestructureerd verloopt. Vaak slingeren Word-documenten rond op de servers, worden die per e-mail uitgewisseld en bestaan er tal van opeenvolgende versies naast elkaar. Een bron van mogelijke fouten en onnodige administratieve rompslomp voor de juristen. "Een franchisingcontract van dertig bladzijden aanpassen neemt al gauw anderhalf uur in beslag. Met behulp van onze dienst stel je in tien minuten een nieuw contract op", zegt Frédéric Dechamps. Voor een zes maanden durend proefproject met een tiental documenten brengt de start-up 10.000 tot 15.000 euro in rekening. Zodra het project draait, stelt Lawbox een licentiesysteem voor. Hoeveel zo'n licentie kost, hangt af van het aantal gebruikers. Diverse bedrijven - Carrefour en EDF Luminus bijvoorbeeld - testen dat systeem van Lawbox uit. Het jonge bedrijf heeft voor zichzelf een aantal prioritaire sectoren vastgelegd die intensief gebruikmaken van juridische documenten en zal de komende maanden een voorstel doen aan vastgoedmakelaars, boekhouders en advocaten. Jonge legaltechs mogen soms dan al het verwijt krijgen in het vaarwater van advocaten te komen, Lawbox maakt zich sterk dat het hun leverancier kan worden in plaats van hun concurrent. Lawbox werd in 2016 opgericht. Tot nu toe gebeurde de financiering met eigen middelen. In 2018 boekte de start-up een omzet van 120.000 euro en draaide het bedrijf break-even. "Wij hebben nog geen kapitaalrondes georganiseerd en daar zijn we blij om", zegt oprichter Frédéric Dechamps. "Wij zijn erin geslaagd waarde te creëren zonder verwatering van het aandeelhouderschap van de oprichters en zonder wijzigingen aan te brengen aan het team." Toch werden gesprekken opgestart met investeerders.