Rodolphe Lebrun studeert in Bergen, de bakermat van het Waalse socialisme. In de straten hangen affiches van de PTB, de Franstalige evenknie van de PvdA die oproept om de privileges te beschermen van de werknemers van De Post, de NMBS en Sabena.
...

Rodolphe Lebrun studeert in Bergen, de bakermat van het Waalse socialisme. In de straten hangen affiches van de PTB, de Franstalige evenknie van de PvdA die oproept om de privileges te beschermen van de werknemers van De Post, de NMBS en Sabena. Aan de Place Warocqué vertelt Lebrun enthousiast over het internationale project. De familie Warocqué ontgon mijnen in Henegouwen en vond nieuwe toestellen voor de kolenexploitatie. Lebrun: "De Walk for Capitalism is de eerste wereldwijde demonstratie voor het kapitalisme. In tachtig steden, waaronder Brussel, stappen actievoerders door de straten om de vrije markt te vieren." Op 2 december worden Caism Awards uitgereikt aan creatieve, dynamische mensen: ondernemers, artiesten, sportlui, leraren. Lebrun: "Wij zullen geen ruiten breken of auto's in brand steken, zoals de antiglobalisten. Zij verspreiden haat, geweld en jaloezie. De Walk for Capitalism is een feestelijke bedoening. Het kapitalisme is een revolutionaire beweging en ligt aan de basis van de emancipatie van alle burgers. Zonder kapitalisme geen vrouwenbevrijding of welzijn of democratie. Het kapitalisme legt de macht bij de burgers, niet bij een overheid die betuttelend optreedt." De Open Brief van premier Guy Verhofstadt (VLD) aan de antiglobalisten zit fout in zijn tweede deel, meent Rodolphe Lebrun: "Daarin zoekt de premier oplossingen in het socialisme. Dat de VLD de Tobin-taks bespreekbaar acht, is plat opportunisme." Tussen haakjes: uit Vlaanderen krijgt Lebrun belangstelling van de liberale politieke club Nova Ci, de VLD-Jongeren en het Liberaal Vlaams Studentenverbond. Zonder steun of subsidiesAntiglobalisten en globalisten floreren op de elektronische snelweg. Het antiglobalistische informatieloket Indymedia krijgt concurrentie van het globalistische Prodos, genoemd naar de inspirator van de Walk for Capitalism: de Australische straatartiest, muzikant en webradioman Prodos. Lebrun: "Prodos heeft een hippiekop uit de jaren zestig, maar is geen marxist. Iedereen is welkom op zijn celebratie van de scheppingsdrift: arbeiders, ondernemers, onderwijzers, soldaten, wetenschappers, studenten. Rijk en arm, jong en oud, zwart en wit, geel en rood. Het kapitalisme is een rechtvaardig systeem: wie creatief is, wordt beloond; wie dat niet is, wordt bestraft."Prodos organiseert zonder steun of subsidies de mondiale pro-kapitalistische demonstratie via tachtig actiecomités in 25 landen. De manifestaties vinden plaats in de VS, maar ook op meer aparte plekken zoals Valencia, Belgrado, Delhi, Caracas, Boedapest, Praag, Brno, Lagos en Moskou.Rodolphe Lebrun en zijn broer, Jean-Charles, geloven in de vrijheidsideeën van Ayn Rand. De leer van Rand, het objectivisme, werd ingelepeld door de lectuur van haar boeken Anthem en The Fountainhead: "Ik besta, zegt Rand, ik heb mijn leven in handen en niemand beslist voor mij wat ik al of niet hoef te doen. Voor het objectivisme is de mens een redelijk en vrij wezen, geen voorwerp waarover anderen kunnen beslissen, dat anderen kunnen opofferen. Het communisme is gemaakt voor een ander soort mensen dan de reële, bestaande mens. Objectivisme is geen anarchisme, een anarchist verwerpt de staat, wij niet. Het individualisme van het objectivisme beduidt niet dat de relaties tussen de mensen gestopt worden en evenmin dat de medemenselijkheid niet hoeft." In het begin zal de Walk for Capitalism bescheiden zijn, maar de initiatiefnemers mikken op de langere termijn, zegt Lebrun: "Vanaf nu marcheren we elke eerste zondag van december. Het is de hoogste tijd dat we de positieve zijden van het kapitalisme tonen."De armoede heeft altijd bestaan en is niet veroorzaakt door het kapitalisme, schrijft Prodos op zijn website. Lebrun: "De sweatshops in de Derde Wereld zijn voor westerlingen verschrikkelijk, daarom niet altijd voor de mensen die er werken. Voor hen is het meestal een verbetering ten aanzien van de traditionele maatschappij waarin ze werken. De rijkdom en de voorspoed zal in de Derde Wereld niet uit de hemel vallen. De fundamentele oorzaak van de voorspoed is de schepping, de vrije geest. De Derde Wereld leeft onder onderdrukkende regimes. De antiglobalisten zien het verkeerd, niet het kapitalisme is oorzaak van armoede, maar het gebrek eraan." Frans Crols"Dat de VLD de Tobin-taks bespreekbaar acht, is plat opportunisme."[Rodolphe Lebrun]