IN DE ZOEKTOCHT naar kapitaal richten private-equitybedrijven hun pijlen steeds vaker op verzekeraars. Die investeringsstrategie is briljant, hoewel ze de wereld op zijn kop is. De financiëleregelgevers krijgen er door die evolutie een belangrijke verantwoordelijkheid bij: ze moeten erover waken dat de polishouders niet de dupe worden van dat nieuwe businessmodel.
...