2004 wordt het jaar van de verkeersellende. Dat staat helaas zo goed als vast. Zo is er vanaf juni de heraanleg van de Antwerpse ring, de drukste verkeersader van het land. Maar ook wie niet in het Antwerpse woont of werkt, mag rekenen op een stevige portie nieuwe aanschuifpunten. In de lente start in heel Vlaanderen de uitvoering van een oud plan van Steve Stevaert ( SP.A): het versneld wegwerken van 800 'zwarte punten' - plaatsen waar geregeld ernstige ongevallen gebeuren - op de gewestwegen.
...

2004 wordt het jaar van de verkeersellende. Dat staat helaas zo goed als vast. Zo is er vanaf juni de heraanleg van de Antwerpse ring, de drukste verkeersader van het land. Maar ook wie niet in het Antwerpse woont of werkt, mag rekenen op een stevige portie nieuwe aanschuifpunten. In de lente start in heel Vlaanderen de uitvoering van een oud plan van Steve Stevaert ( SP.A): het versneld wegwerken van 800 'zwarte punten' - plaatsen waar geregeld ernstige ongevallen gebeuren - op de gewestwegen. Het bedrijfsleven associeert dergelijke wegenwerken doorgaans met files, tijdverlies en dus kosten, maar voor D+A Consult zijn ze een belangrijke bron van inkomsten. Dit ingenieurs- en adviesbureau uit Halle sleepte vorig jaar, in een partnership met de Limburgse bureaus Libost-Groep en A+D Milieu, twee van de vijf provinciale uitvoeringscontracten voor het zwartepuntenproject in de wacht (met name voor Antwerpen en Limburg). D+A Consult zal samen met zijn partners de uitvoeringsplannen voor de werken opstellen en neemt ook de opvolging van de werken voor zijn rekening. Het is de kers op de taart voor het 25-jarige bestaan van D+A Consult. In 1978 besloten de landschapsarchitecten Jozef De Gryse en André Adams hun krachten te bundelen om zo mee te kunnen dingen naar iets grootschaliger opdrachten. Hun timing zat goed, want begin de jaren tachtig van de vorige eeuw was de periode waarin gemeenten en steden volop geconfronteerd werden met de wet op de stedenbouw. "In 1986 hebben we via het opmaken van een strategisch ondernemersplan een flinke stap voorwaarts gezet in de professionalisering van het bureau," zegt André Adams. "Tot dan werkten we als kleine zelfstandigen: dag en nacht met ons werk bezig, maar nauwelijks tijd voor een serieuze bedrijfsvoering."De nieuwe wet op de overheidsopdrachten die in 1996 van kracht werd, zorgde immers voor een drastische wijziging van de spelregels bij openbare aanbestedingen. "Voor ons was het een mes dat aan twee kanten sneed," zegt Adams. "Bij sommige gemeenten hier in de regio waren we als het ware de huisplanoloog. Dat bevoorrechte statuut waren we kwijt. Maar die wet heeft ons ook verlost van een zekere kerktorenmentaliteit. We konden plots meedingen naar opdrachten in bijvoorbeeld Antwerpen en Leuven; dat was voordien ondenkbaar."Het een en ander leidde tot een merkwaardige constante groei van de omzet en het personeelsbestand: telkens een verdubbeling om de vijf jaar. In 2003 realiseerde het bedrijf met 43 werknemers een omzet van 3.575.000 euro en een nettoresultaat voor belastingen van 330.000 euro. Medeoprichter Jozef De Gryse is nog actief binnen de groep, maar concentreert zich binnen een aparte vennootschap op het Franstalige landsgedeelte. Met de benoeming van de jonge ingenieur Hans Gielis (34) tot gedelegeerd bestuurder heeft D+A Consult ook aan de continuïteit gedacht. Het bedrijf is vandaag opgedeeld in drie onderdelen: ruimtelijke planning, bouw en infrastructuur. Gielis beklemtoont dat de drie bedrijfsonderdelen geen eilanden zijn. "Onze sterkte is onze interdisciplinaire aanpak," zegt hij. "En omdat we zo'n brede knowhow in huis hebben, zijn we in staat om totaalprojecten af te leveren. De verbreding heeft ons toegelaten om ook contracten binnen te halen in de bedrijfswereld. We hebben vandaag een mooi evenwicht tussen overheids- en bedrijfsopdrachten."Laurenz VerledensBedrijf uit Halle mag in Antwerpen en Limburg de gevaarlijkste verkeerssituaties wegwerken.