In september 2010 werd het omvangrijkste en meest complexe biometrische identificatiesysteem van de wereld gelanceerd in een dorpje in de staat Maharashtra. Het is de bedoeling dat dankzij dat systeem, dat gebaseerd is op een foto, de afdruk van de tien vingers en een irisscan, elke inwoner van India een uniek nummer krijgt. Intussen hebben zich al meer dan 30 miljoen Indiërs aangemeld. Het Unique Identification Project, in de wandeling Aadhaar (fundament) genoemd, heeft tot doel om tegen 2014 zowat 600 miljoen unieke nummers toe te kennen als identiteitsbewijs. Het moet voor een betere toegang tot openbare en privédiensten zorgen. Het project is ook 's wereld eerste identificatiesysteem waarmee iemands identiteit onmiddellijk kan nagegaan worden, zelfs op een mobiel netwerk en overal in het land.
...

In september 2010 werd het omvangrijkste en meest complexe biometrische identificatiesysteem van de wereld gelanceerd in een dorpje in de staat Maharashtra. Het is de bedoeling dat dankzij dat systeem, dat gebaseerd is op een foto, de afdruk van de tien vingers en een irisscan, elke inwoner van India een uniek nummer krijgt. Intussen hebben zich al meer dan 30 miljoen Indiërs aangemeld. Het Unique Identification Project, in de wandeling Aadhaar (fundament) genoemd, heeft tot doel om tegen 2014 zowat 600 miljoen unieke nummers toe te kennen als identiteitsbewijs. Het moet voor een betere toegang tot openbare en privédiensten zorgen. Het project is ook 's wereld eerste identificatiesysteem waarmee iemands identiteit onmiddellijk kan nagegaan worden, zelfs op een mobiel netwerk en overal in het land. Voor een groot deel van de Indiase bevolking leidt het onvermogen om de identiteit aan te tonen tot marginalisatie. Geboorte- en schoolbewijzen zijn niet algemeen beschikbaar. De Unique Identification Authority of India heeft gekozen voor innovatieve methodes om het nodige volume en bereik te realiseren in een land met meer dan twee keer zoveel inwoners als de Europese Unie. Een systeem van registratiebeambten (die verantwoordelijk zijn voor de inschrijving van mensen), inschrijvingsbureaus (die de inschrijvingen uitvoeren), opleidingscentra (om de operatoren die de gegevens inbrengen te trainen) en fabrikanten van apparaten (vingerafdruklezers en irisscanners) staat in voor deze ingewikkelde en gigantische operatie. In de komende jaren moeten ongeveer een miljard mensen zich aanmelden in een registratiecentrum om demografische en biometrische gegevens te verschaffen. Alles is in gereedheid gebracht voor een grootscheepse registratie in 2012. Tegen het einde van het jaar hebben meer dan 200 miljoen Indiërs een uniek nummer. Het tempo van de registratie heeft verregaande implicaties voor India's ontwikkelingsagenda. Allesomvattende groei vereist de deelname van een groot deel van de bevolking aan het ontwikkelingsproces. Aadhaar maakt dat mogelijk. Het systeem verbetert de toegang tot de dienstverlening en dat is nu al zichtbaar. Met het nummer kan een Indiër een bankrekening openen of een gsm-abonnement kopen. Verschillende deelstaatregeringen erkennen Aadhaar als een voldoende bewijs van identiteit en woonplaats voor verschillende sociale programma's. Het nummer is dus meer dan een louter identiteitsbewijs. De toegang tot financiële diensten vormt een hoge prioriteit voor de regering. Het project maakt het mogelijk om een infrastructuur voor betalingen en overschrijvingen beschikbaar te stellen over heel dit uitgestrekte land. Dankzij een rekening die aan het Aadhaar-nummer gekoppeld is, kan geld elektronisch en probleemloos overgeschreven worden. Omdat de Indiase bevolking almaar meer mobiel wordt, stelt die betalingsinfrastructuur grote delen van de gewone bevolking in staat om deel te nemen aan de financiële sector, wat nieuwe groeikansen biedt. De verschillende regeringen in India hebben volop sociale programma's lopen. De centrale regering trekt in de periode 2011-12 omgerekend 43 miljard euro uit voor zulke programma's (waaronder pensioenen en werkgarantie op het platteland). Dat bedrag neemt in de komende jaren nog toe. Hoewel dat systeem geruime tijd geplaagd werd door misbruiken, bestaat nu het vastberaden voornemen om ervoor te zorgen dat het geld bij de juiste mensen terechtkomt. Met het Aadhaar-project en de daarbij behorende betalingsinfrastructuur kan de overheid de toelage rechtstreeks op de rekening van de steuntrekker storten. Voor de overheid is dat ook veel transparanter, traceerbaar en doeltreffender. Voor de individuele burger is het een instrument om te krijgen waar hij recht op heeft. Het initiatief houdt in 2012 grote beloften in. Met het recht op identiteit krijgen de Indiërs een verbeterde toegang tot de openbare uitkeringen. De nodige omvang bereiken en de ingewikkelde technologische uitdagingen overwinnen, worden de belangrijkste aandachtspunten om de belofte van een meer 'inclusief' India te kunnen waarmaken. Het is de bedoeling om de technologie als hefboom te gebruiken voor een omvattende groei, transparantie, toerekenbaarheid en mondigheid.De auteur is Voorzitter Unique Identification authority of India.NANDAN NILEKANITegen het einde van het jaar krijgen meer dan 200 miljoen Indiërs een uniek nummer.