L-Door is gespecialiseerd in sectionaalpoorten, zowel voor industriële gebouwen als particuliere woningen. "Sectionaalpoorten zijn op zich al een innovatie," zegt Luc De Bisschop, bedrijfsvoerder van L-Door. "Ze gaan loodrecht naar boven open en draaien op hun hoogste punt weg naar achter. Daardoor wordt binnen de garage veel plaats gewonnen."
...

L-Door is gespecialiseerd in sectionaalpoorten, zowel voor industriële gebouwen als particuliere woningen. "Sectionaalpoorten zijn op zich al een innovatie," zegt Luc De Bisschop, bedrijfsvoerder van L-Door. "Ze gaan loodrecht naar boven open en draaien op hun hoogste punt weg naar achter. Daardoor wordt binnen de garage veel plaats gewonnen."Tien jaar geleden werden sectionaalpoorten vooral in de industrie gebruikt, maar ze drongen geleidelijk aan door op de residentiële markt. Het bedrijf koos voor maatwerk in plaats van standaardisatie. "Klanten hechten veel belang aan comfort of zijn gevoelig voor bepaalde trends op het vlak van kleuren of motieven. Creativiteit is een manier om ons van de concurrentie te onderscheiden. We kijken niet zomaar naar wat onze collega's doen, maar we proberen hen een stap voor te zijn."L-Door kende de voorbije jaren een sterke groei. Het management besliste om te verhuizen naar een grotere locatie. Daarom zocht L-Door op aanraden van een innovatieadviseur contact met het WTCM, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Metaalverwerkende Nijverheid, dat een volledig nieuwe opzet voor de productielijn uitwerkte. Een verregaande automatisering drong zich op. "Het spreekt voor zich dat het machinepark flexibel moet zijn om te kunnen inspelen op de vraag van de klant," zegt De Bisschop. "Maar je vraagt je natuurlijk wel af wat het risico van zo'n investering is en of onze keuzes wel zullen aanslaan op de markt. We waren eigenlijk op zoek naar bevestiging van onze ideeën en daarom kwam de gps-sessie op het juiste moment."L-Door betrok álle medewerkers en ook externe personen bij de gps-sessies. De ronde leverde 130 ideeën op. Heel wat van de voorstellen bevestigden de ideeën van het management. "Het gaf een gerust gevoel," getuigt De Bisschop. In april 2006 startte L-Door met de bouw van een nieuwe fabriek met een volledig geautomatiseerde productielijn. De Bisschop is tevreden over de gps-sessie, maar waarschuwt voor ontgoocheling. "Tijdens het brainstormen moet je in het achterhoofd houden dat sommige ideeën dromen zijn en niet uitgevoerd kunnen worden. Anders loop je het risico dat er op het einde van de dag desillusies optreden. De ideeën moeten ook commercieel haalbaar zijn." L-Door besliste om vijf ideeën effectief te realiseren. "De ideeën die tijdens de eerste sessie weerhouden werden, zullen we in december evalueren in een tweede gps-sessie. Die follow-up is belangrijk, want we willen duidelijk maken dat de ideeën niet in een vergeethoek geraken."