Humanresourcesmanagers krijgen minder erkenning dan hun collega's. In vergelijking met de best betaalde managers - de marketingdirecteur - bedraagt het verschil 16.478 euro of 16 % in het nadeel van de hr-manager.
...

Humanresourcesmanagers krijgen minder erkenning dan hun collega's. In vergelijking met de best betaalde managers - de marketingdirecteur - bedraagt het verschil 16.478 euro of 16 % in het nadeel van de hr-manager. Andere voorbeelden: de hr-manager krijgt bruto 9846 euro per maand minder dan de best betaalde in zijn categorie, de O&O-manager. Dat is een verschil van 12 %. In 2005 bedroeg de mediaanbezoldiging van de hr-manager volgens een onderzoek van Berenschot Belgium 87.700 euro. Wie geluk had, kon rekenen op 140.000 euro bruto per jaar en zelfs meer. De sector waarin de hr-manager aan de slag gaat, bepaalt mee de hoogte van het loon: voor de hoogste hr-functies bedraagt het verschil tussen de beste en de slechtst betalende sector tussen 26.000 en 40.000 euro. Het is nauwelijks verwonderlijk dat vooral in de farma en de scheikunde de weddes het hoogst zijn. Hr-managers verdienen beter hun boterham in de industrie (113.854 euro) dan in de diensten (88.601 euro). Kortom: dezelfde functie kan 46 % minder 'opbrengen' naargelang de titularis actief is in een niet-commerciële activiteit of in de industrietak. Daartegenover staat dat de hr-manager beter af is in een dienstenbedrijf (83.757 euro) dan in de industrie (81.736 euro), ook al is het verschil daar minder significant. Een andere parameter is de geografische ligging van de onderneming. Meestal worden in de hoofdstad de hoogste lonen uitbetaald, gezien de hogere levensduurte. Maar in de wedloop naar het hoogste salaris moet ook rekening worden gehouden met een derde parameter: de omvang van de onderneming. "Hoe groter een bedrijf, hoe beter de functies betaald worden," zo wordt wel eens gezegd. Welnu, in de hr-branche moet u die bewering zeker niet te letterlijk nemen. De omvang van de onderneming kan inderdaad leiden tot een loonverschil van gemiddeld 26 %, maar de kmo's zijn zeker niet het minst vrijgevig. De studie toont aan dat een hr-manager doorgaans beter zijn brood verdient in een bedrijf met 100 tot 250 werknemers dan in een onderneming met meer dan 1000 medewerkers. Berenschot Belgium heeft zich ook beziggehouden met het variabele loon en de extralegale voordelen. Dat variabele loon vult meestal het vaste salaris van de hr-professionals met 4,26 % aan. In het staal van hr-professionals dat onder de loep werd genomen, kwam 44 % in aanmerking voor een bonus. Wat extralegale voordelen betreft, krijgt 75 % een groepsverzekering, een ziekteverzekering of maaltijdcheques.