De voorbije dertig jaar zagen we de opmars van de informatie- en communicatietechnologie en het uiteenspatten van de dotcombubbel. Nu worden er ook al diensten en software gedelokaliseerd naar India. ICT is uitbesteedbaar en een aantal taken wordt niet meer tot de kernactiviteiten gerekend - wie had dat tien jaar geleden kunnen denken? De markt pikt dat alles nu weer op en er zal een consolidatiegolf komen.
...

De voorbije dertig jaar zagen we de opmars van de informatie- en communicatietechnologie en het uiteenspatten van de dotcombubbel. Nu worden er ook al diensten en software gedelokaliseerd naar India. ICT is uitbesteedbaar en een aantal taken wordt niet meer tot de kernactiviteiten gerekend - wie had dat tien jaar geleden kunnen denken? De markt pikt dat alles nu weer op en er zal een consolidatiegolf komen. In telecom heeft de liberalisering van de markt heel wat in beweging gezet. De dure UMTS-licenties hebben de sector met te veel schuld opgezadeld en on hold gezet, maar de schuldgraad is intussen aanzienlijk afgebouwd. Er zit een duidelijke convergentie aan te komen tussen de kabelmaatschappijen, telecomoperatoren, mobiele spelers en media. De technologie zorgt ervoor dat de kabel telefoon brengt en de telefoon tv. We staan aan de vooravond van een nieuwe evolutie van de technologie in onze huiskamer. Met de hogedefinitietelevisie, voice over IP en video op aanvraag gaan we naar home made media. We gaan echt kunnen cocoonen. Belgacom zal daarin een belangrijke plaats innemen. Het wordt ongemeen boeiend. De trends van liberalisering, outsourcing, delokalisatie en globalisering zullen ervoor zorgen dat we heel efficiënt moeten zijn in onze kernbusiness. Daarnaast moeten we nieuwe business creëren. Belgacom zal voor bedrijven een meer oplossingsgerichte aanpak uitbouwen, meer waarde toevoegen. Toegang tot breedband is fundamenteel in producten en diensten zoals medische beeldvorming, telebewaking, domotica, telewerk en afstandsonderwijs. De Chinese markt zal zich laten voelen en het Oude Europa zal zich moeten herpositioneren. Technologie zal veel domineren, er komt nog meer keuze. Tegelijkertijd zal men kunnen focussen of zich afsluiten. Er dreigt een gevaar van verenging van de eigen leefwereld. Men zal ook anders gaan leren door de multimediale capaciteiten van de computer. Professioneel zal men meer moeten clusteren. Dat brengt de klassieke hiërarchische opbouw van een bedrijf en een carrière onder druk. Transparantie en ethiek worden almaar belangrijker. In de verloning is het proces van democratisering al een tijd ingezet. Dat is maar goed ook. Het piëdestal van de klassieke patron wordt hoe langer hoe lager. De houdbaarheidsdatum van de manager wordt korter en korter. Van puur budgetmatige, financiële doelstellingen - management by objectives-stijl - is management geëvolueerd naar een balanced scorecard-benadering met ook aandacht voor kwalitatieve, strategische doelstellingen. De klemtoon verschuift verder naar klantenbenadering en klantentevredenheid. De reacties van de clientèle zullen hoe langer hoe belangrijker worden. We gaan naar cockpittoestanden waarin we sleutelparameters op een gesofisticeerde manier opvolgen. In mijn carrière ben ik radicaal overgestapt naar andere sectoren: van farma naar facilitaire diensten, naar informatietechnologie en nu naar telecommunicatie. Telkens moet je je herbronnen. Dat zijn belangrijke leer- en overlevingsmomenten. Mijn vrouw heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. De kinderen hebben het vandaag materieel beter, zij hebben meer keuzes, de moeder is hooggeschoold en dat straalt af op de keuze van school en studierichting. Maar ze hebben ouders die minder thuis zijn en dat brengt een minder vast patroon mee. Ze zijn mondiger. Het verkeer dringt de kinderen uit het straatbeeld weg. Als gezin met vijf kinderen hadden wij het niet breed. Wij leefden op straat. Er blijven constanten. De familie is zeer belangrijk. Er is toch nog steeds de klassieke rolverdeling man-vrouw in huis. En er is de wil om te slagen in zijn maatschappelijke rol en ambitie."B.L."Het Oude Europa zal zich moeten herpositioneren."