Winst maken, winst maken en nog eens winst maken. Dat zijn de drie grootste prioriteiten van de Belgische banken, en van de grootbanken KBC en Dexia in het bijzonder. Die winst is broodnodig om de kapitaalbuffer te versterken, en die buffer is dan weer een must om de kapitaalsteun terug te betalen die KBC en Dexia in volle crisis gekregen hebben van de overheid. Op termijn komen daar de strengere kapitaalnormen van Basel III bovenop. Een extra buffer als kreukelzone voor nieuwe tegenslagen die de volgende jaren ongetwijfeld uit de bus vallen, is ook geen overbodige luxe.
...

Winst maken, winst maken en nog eens winst maken. Dat zijn de drie grootste prioriteiten van de Belgische banken, en van de grootbanken KBC en Dexia in het bijzonder. Die winst is broodnodig om de kapitaalbuffer te versterken, en die buffer is dan weer een must om de kapitaalsteun terug te betalen die KBC en Dexia in volle crisis gekregen hebben van de overheid. Op termijn komen daar de strengere kapitaalnormen van Basel III bovenop. Een extra buffer als kreukelzone voor nieuwe tegenslagen die de volgende jaren ongetwijfeld uit de bus vallen, is ook geen overbodige luxe. Vandaag is het goede nieuws dat het Belgische bankwezen opnieuw winstgevend is, dat het voor zijn financiering minder afhankelijk is van de wispelturige kapitaalmarkten, en dat de kredietverliezen over de top heen zijn. Toch is het nog te vroeg om victorie te kraaien. Harde concurrentie op de Belgische thuismarkt vreet aan de marges, mogelijke schuldherschikkingen in Griekenland, Ierland en Portugal kunnen een hap uit de winst nemen, en in het geval van KBC en Dexia blijft de door Europa verplichte afbouw van activiteiten een heel delicate oefening. Steady as she goes is het devies vandaag, maar de stormbestendigheid van het Belgische banksysteem moet nog bewezen worden. Vooral KBC en Dexia zijn dag en nacht bezig aan een levensbelangrijke hordeloop, zij het met een verschillend startpunt en parcours. Voor KBC is kapitaal verzamelen de hoofdopdracht. Tegen eind 2013 moet de bank het gros van de staatssteun terugbetalen, wat de bank op een kapitaaladerlating van 10 à 10,5 miljard euro komt te staan. Om die factuur te betalen, moet KBC een aantal dochterbedrijven tegen een degelijke prijs verkopen. Centea werd al tegen een faire prijs van de hand gedaan, maar twee andere grote brokken, de Europese Private Banking (beter bekend als KB Lux) en de Tsjechische bankdochter CSOB, wachten nog respectievelijk op een koper en een gedeeltelijke beursgang. Daarnaast wordt kapitaal vrijgemaakt door risicovolle activa te verkopen, en moeten ingehouden winsten het kapitaalpotje aandikken. Deze spannende race kan nog intenser worden als het echt mis zou gaan met de portefeuille van 17 miljard euro vastgoedkredieten in Ierland. Brengt KBC heel dit herstructureringsplan niet tot een goed einde, dan is een nieuwe kapitaalverhoging een must, maar dan dreigen de referentieaandeelhouders de meerderheid in en de controlepremie op KBC te verliezen. In dat scenario kiezen ze mogelijk voor de verkoop van de bank. Ook Dexia is nog volop bezig om op het puin van de crisis een gezonde bank te bouwen. De Belgisch-Franse groep moet vooral haar wankele financiering op een veel duurzamere leest schoeien wil ze op termijn overleven. Het businessmodel van Dexia leek in aanloop naar de crisis meer op dat van een slecht geleid hefboomfonds dan op dat van een goed geleide bank. Via kortetermijnleningen op de kapitaalmarkten nam Dexia onverantwoord grote risicoposities in, onder meer op de Amerikaanse vastgoedmarkt via dochter FSA. Toen de kapitaalmarkt in het najaar van 2008 bruusk dicht gingen, moest de overheid Dexia drijvende houden door het kapitaal te versterken en de herfinanciering van de groep te garanderen. Prioritair voor Dexia blijft daarom de afbouw van de beleggingsportefeuille en het afkicken van de financiering op korte termijn. Volgens voorzitter Jean-Luc Dehaene is twee derde van die weg afgelegd, maar moet het moeilijkste derde nog komen. Intern blijft het ook zoeken naar een structuur en dynamiek die de hele groep op scherp zet. Dexia heeft in elk geval nood aan blijvend goede marktomstandigheden om die beleggingsportefeuille zonder grote verliezen af te bouwen. De groep zal ook moeten bewijzen dat ze op de inkomsten uit het klassieke bankieren een winst kan genereren die voor de aandeelhouders de moeite loont. D.K.