Bouwfederatie op de uitkijk.
...

Bouwfederatie op de uitkijk.Franse, Britse en vooral Italiaanse werkgeversorganisaties staan paraat om een graantje mee te pikken van de aangekondigde, grootschalige internationale financieringsprogramma's voor de heropbouw van Kosovo en de Balkan in zijn geheel. Bij ons maakt de Confederatie Bouw zich bij monde van gedelegeerd bestuurder Robert De Muelenaere sterk dat zij het contactpunt wordt zodra concrete projecten uit de bus komen: "Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel heeft toegezegd dat wij meteen op de hoogte zullen worden gebracht van de resultaten van de tweede Donorenconferentie die plaatsvindt op 16 november aanstaande." De eerste Donorenconferentie in juli spitste zich toe op noodleniging en humanitaire hulp; de conferentie van midden november zal een inventarisatie maken van de behoeften aan infrastructuurwerken, behuizing, scholen, hospitalen en dergelijke meer. "Dat betekent dat we pas effectief begin volgend jaar op het terrein actief kunnen zijn", aldus Henk Holthuizen van Benimex uit Lommel. Benimex is een procurementagent of leverancier van uitrustingsgoederen, gespecialiseerd in waterinstallaties, en was als enig Belgische bedrijf betrokken bij financieringsprogramma's van de Wereldbank en van de EBRD (de Bank voor Wederopbouw van Oost-Europa) in Bosnië-Herzegovina. In Kosovo leverde Joris Ide uit Zwevezele in augustus een 600-tal prefabwoningen. De EU Task Force in Kosovo, onder leiding van de Belg Marc Franco, raamt het aantal verwoeste of ernstig beschadigde woningen in Kosovo op 80.000; daarnaast zijn er nog een 40.000 huizen die bijgetimmerd moeten worden. "Dat zijn kleine projecten, die perfect op maat gesneden zijn van onze bouwbedrijven", vindt Robert De Muelenaere. Rory O'Sullivan, de speciale vertegenwoordiger van de Wereldbank die de coördinatie van de verschillende heropbouwplannen moet verzekeren via zijn in Brussel pas geopende Office for South-East Europe Reconstruction (zie ook Mensen Achter de Cijfers, blz. 22) waarschuwt echter voor hooggespannen verwachtingen: "Ondernemers mogen zich niet op sleeptouw laten nemen door de retoriek over snelle opportuniteiten. Op korte termijn mag men zich verwachten aan heftige competitie tussen allen die zich geroepen voelen. Bovendien willen we heel bewust prioritair zoveel mogelijk lokale bouwondernemingen inschakelen bij de op stapel staande infrastructuurwerken. Ik raad Belgische ondernemingen aan om naar de regio te kijken in een langetermijnperspectief. En dan bedoel ik niet alleen de republieken van ex-Joegoslavië, maar de verschillende landen, tot aan de Zwarte Zee en verderop naar de Kaukasus toe. De Europese Unie heeft daar ambitieuze plannen en de Wereldbank wil er haar volle steun aan verlenen: dit worden de booming markets van het volgend decennium. Wie met die filosofie opportuniteiten opspoort, zal verder springen dan zij die nu hopen op een quick fix." Erik Bruyland