Sinds de crisis van 2008 kunnen fondsen die beleggen in laagvolatiele aandelen op meer belangstelling van beleggers rekenen. De Nederlandse vermogensbeheerder Robeco heeft zijn producten die streven naar een lage volatiliteit verzameld onder de naam Conservative Equities. Sinds 2010 staan ze onder leiding van Pim van Vliet. "Het principe achter die conservatieve strategieën is dat laagvola-tiele aandelen met een hoog dividend een beter rendement halen dan aandelen met een hoge volatiliteit", zegt hij.
...

Sinds de crisis van 2008 kunnen fondsen die beleggen in laagvolatiele aandelen op meer belangstelling van beleggers rekenen. De Nederlandse vermogensbeheerder Robeco heeft zijn producten die streven naar een lage volatiliteit verzameld onder de naam Conservative Equities. Sinds 2010 staan ze onder leiding van Pim van Vliet. "Het principe achter die conservatieve strategieën is dat laagvola-tiele aandelen met een hoog dividend een beter rendement halen dan aandelen met een hoge volatiliteit", zegt hij. Toen hij in 2005 aan de slag ging bij Robeco, merkte hij al gauw dat kwantitatieve strategieën voor laagvolatiele aandelen geen aandacht kregen van andere vermogensbeheerders. Veel beheerders zijn erop uit de indexen te verslaan. "Daardoor is uit het oog verloren dat laagvolatiele aandelen het op lange termijn beter doen", zegt Van Vliet. Als de markt sterk stijgt, hebben fondsen die beleggen in zulke aandelen de neiging achter te blijven. Maar omgekeerd presteren ze sterker na een correctie, aangezien ze weinig meebewegen met de grote referentie-indexen. "Het is een beetje zoals de fabel van de haas en de schildpad: op lange termijn presteren weinig risicovolle aandelen beter dan risicovolle aandelen. Het is tekenend dat slechts 6 procent van de aandelenfondsen inzet op een lage volatiliteit, ondanks de vele academische studies daarover. In een sector die is geobsedeerd door overperformance op korte termijn en een hoge rotatie van de activa behouden wij een gezonde benadering, die uitgaat van de bescherming van het kapitaal en een visie op de lange termijn." In 2008 werd de efficiëntie van die strategie aangetoond. De beheerde activa zijn sindsdien geleidelijk gestegen tot 17 miljard euro vandaag. De Conservative Equities-fondsen van Robeco staan los van een referentie-index en maken gebruik van een kwantitatief model, dat automatisch de aandelen selecteert die in de portefeuille worden opgenomen. "Wij beschikken over een universum van 3000 grote kapitalisaties, die per model en op basis van hun risico worden gerangschikt. We gaan ervan uit dat de volatiliteit uit het verleden een goede indicatie geeft van de volatiliteit in de toekomst. Wij passen ook filters toe op de waardering en de winstevolutie", aldus Van Vliet. "De aandelen die bovenaan in dat klassement staan, worden opgenomen in onze portefeuilles. Doorgaans beleggen we in meer dan honderd aandelen voor elk van de strategieën die we aanbieden in dat gamma." Volgens Van Vliet is die rangschikking vrij stabiel, wat een beperkte rotatie van de activa met zich brengt. "We hanteren ook regels om een te grote concentratie van een sector of een land te vermijden." Na tien jaar maakt Pim van Vliet zich sterk dat de methode haar waarde heeft bewezen. De Conservative Equities-fondsen koppelen sterke prestaties aan een lagere volatiliteit dan die van de andere fondsen van de vermogensbeheerder. De producten die beschikken over een voldoende lange historiek van drie jaar, werden bekroond met vier Morningstar-sterren. "Die laagvolatiele producten zijn zeer populair bij institutionele beleggers overal ter wereld", weet Van Vliet. Maar ongeveer een derde van de beheerde activa komt van particuliere beleggers, die vooral worden gelokt met het jaarlijkse dividend van 4 procent, dat ook per kwartaal kan worden uitgekeerd. "Dat kan op grote belangstelling rekenen op de westerse markten, en zeker in België", zegt Pim van Vliet. "En aangezien onze volatiliteit minder hoog is dan die van de traditionele aandelenfondsen, kunnen onze producten ook worden gebruikt door oudere beleggers, die hun posities in aandelenfondsen vaak afbouwen als ze hun pensioenleeftijd naderen." "Omdat het kwantitatieve model de aandelen selecteert, zijn onze kosten extreem laag: ongeveer 1,18 procent van de beheerde activa", zegt Pim van Vliet. Hij onderstreept wel dat die producten geen alternatief voor ETF's zijn, omdat die passief beheerde fondsen geen rekening houden met de waardering van de aandelen in de indexen die ze volgen. "Op lange termijn lijkt het me verstandig wel rekening te houden met de waardering." Robeco biedt verscheidene laag- volatiele producten aan in België, die beleggen in wereldwijde, Europese en Amerikaanse aandelen en aandelen van groeilanden. "Ons kwantitatieve model heeft goede resultaten opgeleverd op alle markten die we hebben bestudeerd, zelfs in highyieldobligaties. Dat heeft ons ertoe aangezet ook een multi-assetfonds op te richten, Robeco QI Global Conservative Multi Asset. Het belegt in highyieldobligaties en in wereldwijde aandelen." De producten zijn beschikbaar voor particuliere beleggers op de meeste grote onlineplatforms, waaronder Binck, Deutsche Bank, Keytrade/Fortuneo en Rabobank. Frédéric Dineur"Laagvolatiele aandelen presteren sterker na een correctie, aangezien ze weinig meebewegen met de grote referentie-indexen"