Een centrale rol in de wereldpolitiek van 2019 is weggelegd voor de krachtmeting tussen globalisten en nationalisten. Die kloof loopt door samenlevingen met heel uiteenlopende culturen en inkomensgroepen.
...