Volgens Géry Dohmen, directeur van Illico Verbouwingen België, is de bouwsector een motor van de economie, maar heeft ze geen duidelijke structuur. Bovendien bestaat de sector overwegend uit kmo's en kleine zelfstandigen, die het soms moeilijk hebben om hun tijd goed te beheren en snel op vragen te reageren. In dat kluwen raken de mensen algauw het noorden kwijt. Ze weten niet welk bedrijf hen kan helpen, hoe ze offertes kunnen verzamelen, de concurrentie kunnen uitspelen, enzovoort. Daar is een verbouwingsmakelaar voor.
...

Volgens Géry Dohmen, directeur van Illico Verbouwingen België, is de bouwsector een motor van de economie, maar heeft ze geen duidelijke structuur. Bovendien bestaat de sector overwegend uit kmo's en kleine zelfstandigen, die het soms moeilijk hebben om hun tijd goed te beheren en snel op vragen te reageren. In dat kluwen raken de mensen algauw het noorden kwijt. Ze weten niet welk bedrijf hen kan helpen, hoe ze offertes kunnen verzamelen, de concurrentie kunnen uitspelen, enzovoort. Daar is een verbouwingsmakelaar voor. Eerst maakt de Illico-makelaar een analyse van de verbouwing. "Onze taak is te luisteren naar de klant, zijn behoeften te begrijpen en te omschrijven. We stellen dan oplossingen of mogelijke alternatieven voor, bijvoorbeeld als de klant een premie kan krijgen", legt Dohmen uit. Ook de aannemers doen een goede zaak. "Dankzij ons voorbereidende werk kunnen ze meteen aan de slag en hoeven ze zich niet nodeloos te verplaatsen." Vervolgens vraagt de makelaar aan de gekozen bedrijven om een offerte te maken. "Op basis van een aantal criteria beoordelen we welke risico's de klant loopt tijdens de werkzaamheden: we gaan na of de vakman geregistreerd is, solvabel is, referenties kan voorleggen enzovoort. Bedrijven die een goede score behalen, nemen we op in onze lijst van dienstverleners." Klanten die met Illico in zee gaan, genieten nog enkele extra voordelen: het eerste voorschot is volledig terugbetaalbaar tot de werkzaamheden beginnen en de makelaar biedt een verzekering rechtsbijstand aan. Afhankelijk van het soort verbouwing rekent Illico een vast bedrag van 150 euro plus 1 à 3 procent commissie aan, verzekering inbegrepen. Een verbouwingsmakelaar heeft veel gemeen met een verzekeringsmakelaar, vindt Dohmen: "De klant krijgt een aantal offertes, maar beslist zelf met wie hij in zee gaat. Bij ons sluit de klant rechtstreeks een contract af met de dienstverlener. Wij hebben geen juridische band met die bedrijven." Een verbouwingsmakelaar biedt houvast, stelt Dohmen. Door de klant alleen professionele bedrijven voor te stellen, vermindert Illico Verbouwingen de onzekerheid en het risico op misverstanden. Volgens Dohmen is het beroep van verbouwingsmakelaar gegroeid vanuit een reële behoefte: "Wij verdringen niemand uit de markt. We zijn er voor mensen die weinig tijd hebben om zelf de kastanjes uit het vuur te halen en die de garantie willen dat de werkzaamheden vlot verlopen. Dat merken we aan het profiel van onze klanten: twee op de drie hebben slechte ervaringen met werkzaamheden in huis." En de formule slaat aan: Illico Verbouwingen begeleidde in 2010 duizend werven en wil dit jaar 45 vestigingen in België hebben. Illico is van oorsprong een Frans franchisenetwerk. Onlangs is trouwens een sectorvereniging opgericht, de Belgische Federatie van Verbouwingsmakelaars, om toekomstige makelaars een minimale kwaliteitsgarantie te bieden. www.illico-verbouwingen.be