Uit de Trends Top 30.000 blijkt dat de zes vennootschappen van Interbrew die in België actief zijn, 8.944.000 euro aan vennootschapsbelasting betaalden in 2002. Hiervan nam de hoofdzetel, gevestigd op de Grote Markt in Brussel, slechts 933.000 euro voor zijn rekening op een nationale omzet die we schatten op 447 miljoen euro: 6,4 % (het aandeel van België in het totale verkoopvolume) op 6,99 miljard euro (geconsolideerde omzet).
...

Uit de Trends Top 30.000 blijkt dat de zes vennootschappen van Interbrew die in België actief zijn, 8.944.000 euro aan vennootschapsbelasting betaalden in 2002. Hiervan nam de hoofdzetel, gevestigd op de Grote Markt in Brussel, slechts 933.000 euro voor zijn rekening op een nationale omzet die we schatten op 447 miljoen euro: 6,4 % (het aandeel van België in het totale verkoopvolume) op 6,99 miljard euro (geconsolideerde omzet). Deze berekening bevestigt het argument van minister van Financiën Didier Reynders ( MR) dat de moedermaatschappij relatief weinig belasting betaalt. Zolang de dochters in België bier blijven brouwen, zal Interbrew zijn bijdrage aan de schatkist leveren. En dat staat buiten kijf als we de regering en Interbrew-bestuurder Jean-Luc Dehaene ( CD&V) mogen geloven. Jammer genoeg hult Interbrew zich voor de rest in een stilzwijgen. Op al onze vragen verwijst de woordvoerster telkens naar de website van de onderneming. Volgens fiscalisten is de reden van een mogelijke verhuizing van de maatschappelijke zetel niet de belastingdruk op de maatschappelijke zetel, maar de rechtsonzekerheid van het stelsel. De wetgeving verandert zo snel dat zelfs de specialisten de bomen door het bos niet meer zien. Bovendien is ons systeem om de dubbele belasting van dividenden te vermijden (DBI) zo complex dat internationale groepen voortdurend naar alternatieven uitkijken, ondanks alle voordelen van ons holdingregime. Ook het gebrek aan fiscale consolidatie, waarbij verliezen en winsten onderling binnen de groep verrekend worden, speelt een rol. Aanleiding van de hele discussie vormt de aangekondigde fusie tussen Interbrew en de Braziliaanse bierproducent AmBev. Fiscaal gezien, moeten beide bedrijven zich eerst vereffenen voordat ze een nieuwe groep kunnen oprichten. Om belasting op liquidatieboni te vermijden, vraagt de Belgische brouwer dus een voorafgaande afspraak met de fiscus (ruling) aan. Maar deze onderhandelingen lopen stroef. Bij gebrek aan deskundig personeel bij de rulingafdeling duurt het vaak een half jaar voor de aanvrager uitsluitsel krijgt. Deze aanpak staat in schril contrast met Nederland en Luxemburg, waar ondernemingen binnen de week een akkoord kunnen krijgen. Dat Interbrew nu de druk op de ketel zet door met een verhuizing te dreigen, hoort bij de klassieke onderhandelingstechnieken. En als de politieke partijen met de verkiezingen voor de deur daar dan nog een schepje bovenop doen, is het hek helemaal van de dam. Maar uiteindelijk wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Toch legt de rel de vinger op de wonde. Ondanks alle maatregelen blijft de fiscale druk op bedrijven in België hoog. Met een nominaal tarief van 33,99 % zit ons land nog altijd boven het Europese gemiddelde van 31,32 % voor de vennootschapsbelasting. Als daar binnenkort nog tien nieuwe lidstaten uit Oost-Europa bijkomen, zakt onze positie nog verder achteruit. Zo bedragen de aanslagvoeten in Tsjechië, Polen en Hongarije respectievelijk 28 %, 19 % en 16 %. Vooral internationale groepen, die zeer mobiel en over de hele wereld actief zijn, volgen deze evolutie op de voet. Bovendien leveren zij in ons land een belangrijk deel van de inkomsten uit de vennootschapsbelasting. Zo betaalden de vijftig grootste belastingbetalers - allemaal grote namen - in 2002 bijna 5 miljard euro op een totaal van acht miljard euro (zie tabel: De grootste belastingbetalers in België). Dat betekent een gemiddelde belastinggraad van 37,61 % op hun brutowinst. In deze lijst komt Interbrew Belgium slechts op de 200ste plaats. Maar de lijst bevat geen geconsolideerde cijfers, alleen de resultaten van individuele vennootschappen. Eric Pompen