Het Waalse succesverhaal in wind overplanten naar Vlaanderen en de goede Vlaamse prestaties in biomassa- en biovergistingsinstallaties doortrekken naar Wallonië. Dat overgieten met een saus van zonnepanelen en een zeewindmolenpark, en u hebt het strijdplan van Eneco België.
...

Het Waalse succesverhaal in wind overplanten naar Vlaanderen en de goede Vlaamse prestaties in biomassa- en biovergistingsinstallaties doortrekken naar Wallonië. Dat overgieten met een saus van zonnepanelen en een zeewindmolenpark, en u hebt het strijdplan van Eneco België. De Nederlandse groep is nog altijd voor 100 procent eigendom van de Nederlandse gemeentes. Ze produceert zelf meer dan de helft van de groene energie die ze nodig heeft om haar rechtstreekse klanten te bevoorraden. Tegen 2015 moet dat 100 procent zijn. De 150 Belgische medewerkers zijn goed voor 200 miljoen euro omzet, een fractie van de 5,5 miljard die de groep in totaal omzet. Dat biedt ruimte om te groeien. Toch blijft focus het ordewoord voor Christophe Degrez (37), die sinds mei vorig jaar de Belgische tak leidt. "Wij mikken op de Belgische kmo's, maar richten ons vooral op drie segmenten. Bedrijven die een eigen groene productie willen uitbouwen en daar ook de eerste afnemer van zijn, ondernemingen die veel gas verbruiken en bedrijven die veel belang hechten aan duurzaamheid." Die klanten wil het verleiden door een besparing tot een kwart op hun energiefactuur. "Grote energie-intensieve bedrijven hebben meestal zelf mensen in huis die de energie-aankopen doen. Kmo's niet. Die willen 'ontzorgd' worden. Zij beslissen en wij zorgen voor de praktische uitwerking. Net zoals ze bijvoorbeeld het beheer van hun wagenpark uitbesteden aan specialisten." Die goedkopere tarieven wil Eneco waarmaken door zijn operationele ervaring in hernieuwbare energie en zijn totaalpakket van elektriciteit en gas. De oprichters van Eneco België verdienden hun sporen vooral met biomassa- en biovergistingsinstallaties, maar haalden ook industriële klanten binnen. Drie jaar geleden vulden ze de portefeuille aan met Air Energy, dat met 49 windturbines de grootste speler is in Wallonië. De Waalse dochter, waarvan de laatste 15 procent begin deze maand werd overgenomen, kreeg ook een concessie voor een windmolenpark op zee. Dat park produceert vanaf 2014-'16 tussen de 420 en 630 megawatt (MW) elektriciteit, goed voor een investering van 1,5 miljard euro. Voorts neemt Eneco 150 MW af van C-Power, het eerste operationele windmolenpark voor de Belgische kust. Het nam ook de studievennootschap Ecofys, ontwikkelaar Evelop en de zonnepanelenspecialist Ecostream over. Alles samen investeerde Eneco ettelijke honderden miljoenen euro in haar Belgische dochter. Dat leverde een gediversifieerde portefeuille op met 146 MW wind, 30 MW zon en 75,92 MW biomassa- en biovergisting. Daar stopt het niet bij. Zo heeft Eneco nog voor 360 MW aan windenergieproductie in de pijplijn, waarin slechts een deel van het zeewindmolenpark is meegeteld. "In Vlaanderen zijn er minder geschikte locaties voor wind, maar wij kunnen in samenspraak met één of enkele bedrijven wel projecten op maat aanbieden. Drie of vier windturbines, zon, bio, enzovoort. Die installaties kunnen we op hun terreinen bouwen, en op die manier kunnen we de lijst met potentiële locaties uitbreiden. En in Wallonië kunnen we onze knowhow van biovergistings- en biomassaprojecten valoriseren." Maar het bedrijf heeft nog troeven. "Wij zijn de prins van het gas", grapt Degrez. "Niet de koning, er zijn anderen die er al langer mee bezig zijn en grotere volumes draaien. Maar we beschikken over langetermijncontracten voor gasleveringen in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, we hebben een aantal langetermijngascontracten." "De Belgische energiemarkt is niet vrijgemaakt, want de productie is niet geliberaliseerd. Ik denk niet dat er één bedrijf is dat zoveel heeft geïnvesteerd in duurzame energieproductie in België als wij. Marktaandelen zijn daarbij niet relevant. Ons verhaal gaat over duurzaamheid en innovatie. Dat willen we ook doortrekken: we hebben een oplijsting gemaakt van de duurzaamste gebouwen in het Mechelse en daar verhuizen we zo snel mogelijk naartoe." In België heeft het bedrijf nu zowat 1500 bedrijven en overheden als klant, met ronkende namen als Aldi, O'Cool, Lidl en Cordeel. Met de NMBS wordt samengewerkt voor Blue Mobility, waarbij meer dan 1000 fietsen ter beschikking worden gesteld aan treinklanten. Degrez verving driekwart van zijn directieteam, maar erfde vooral een bedrijf dat sinds de start in België in 2003 enorm de nadruk op productie legde. Degrez wil die sterkte niet verlaten, maar versterkte ook de commerciële organisatie. Een jaar geleden was er één accountmanager, nu acht. In Nederland heeft Eneco zowat 2 miljoen retailklanten. Jeroen De Haas, CEO van het moederbedrijf, zei eerder ook in België de particuliere consumenten te willen benaderen, maar dat staat niet in de onmiddellijke planning. "We hebben onlangs onze naambekendheid onderzocht. 630 op de 1000 mensen dachten dat we iets te maken hadden met fietsen, omdat we de Eneco Tour sponsoren." Al houdt Degrez de particuliere klant wel in het achterhoofd. "Met Ecofys denken we samen met universiteitsprofessoren na hoe we kunnen inspelen op elektrisch vervoer en mobiliteit. Maar het gaat ook ruimer. Wat wordt onze rol in de toekomst? In Europa ga je in energieland naar vier of vijf grote marktspelers. Naast die grootschalige spelers is er ruimte in de periferie, met kleinschaliger productie. Dat is onze plaats." "We worden met zijn allen oppervlakkiger, meer Amerikaans. Maar we willen zelf wel beslissen wie onze mobilifonie levert, wie onze verzekeraar is. Binnen dit en twintig jaar is dat ook zo voor elektriciteit. U zult misschien de energie van uw autobatterij willen gebruiken omdat u die 's nachts goedkoop hebt kunnen opladen. Energiebedrijven zullen geen loutere sales en marketing-organisaties meer zijn, maar actief mee zoeken naar manieren om waarde te creëren voor u als particulier." LUC HUYSMANS, FOTOGRAFIE MICHEL WIEGANDT"Ik denk niet dat er één bedrijf is dat zo veel heeft geïnvesteerd in duurzame energieproductie in België als wij" Christophe Degrez, Eneco