ONVERMINDERD.
...

ONVERMINDERD.Gisteren troepten de aandeelhouders van Tractebel massaal samen op de algemene vergadering. Voor de kleine en grote eigenaars van de machtigste Belgische energie- en industriële holding zijn de weken hectisch. Op 21 mei suste Steve Davignon, tijdens de algemene vergadering van Generale Maatschappij, dat de zelfstandigheid van Tractebel onbeschadigd zal blijven, ook na de fusie van Suez (via de Generale de controlerende aandeelhouder van Tractebel) en Lyonnaise des Eaux (een concurrent van Tractebel op milieuvlak en in het buitenland). Toch wijkt de vrees niet voor een beknotting van Tractebels buitenlandse expansie. Over het voorbije boekjaar steeg de omzet van Tractebel tot 344 miljard frank (+7 %) en het geconsolideerd nettoresultaat tot 12,1 miljard, een stijging van 6,7 % (zie grafiek voor een opsplitsing over de belangrijkste activiteiten). Vorig jaar controleerde Tractebel een elektriciteitscapaciteit van 22.500 MW, waarvan 9600 MW in het buitenland. Sinds begin '96 heeft de groep tien nieuwe elektriciteits- en gasprojecten verworven of ontwikkeld.Deze cijfers werden bekendgemaakt op 18 maart jl., naast de mededeling dat de fusie tussen Tractebel en Powerfin de dochter voor de buitenlandse deelnemingen zou gebeuren in een verhouding van 1 nieuw aandeel Tractebel voor 3 aandelen Powerfin. Tot op het laatste ogenblik bleef de zuinige prijs een steen des aanstoots. De kleine aandeelhouders en een aantal analisten streden voor een verhouding van 1 voor 2,5. Vorige week voerde de top van Tractebel nog een media-oorlogje om haar prijs te verdedigen. Beklemtoond werd dat de operatie een fusie was en geen openbaar bod. Daarover bestonden misverstanden. In september '96 adviseerde Dewaay, Servais & Co om de aandelen Tractebel te verkopen. Sedert de aankondiging van de fusie met Powerfin is het wisselbedrijf optimistischer en raadt het aan om de stukken te behouden. Daarmee vertolkt het de eensgezindheid bij de analisten. De groeivooruitzichten van Tractebel op middellange termijn zien er uitstekend uit door de volledige integratie van de twee groeidochters : Fabricom en Powerfin. Enige terughoudendheid om voluit het stuk naar boven te praten blijft, omwille van de mogelijke aantasting van de beslissingsvrijheid van Tractebel onder Suez-Lyonnaise.