De buurtbewoners van Schoten lusten opnieuw soep. Sinds de Liebig-fabriek in 1994 overschakelde van het afvullen van kruidenpotjes op de productie van smaakstoffen en -extracten (voor 95% voor de export) kloegen de bewoners over geuroverlast. Met de nieuwe biofilter die inmiddels op kruissnelheid werkt, gaat het beter. Die vreet nu (bijna) alle stank op.
...

De buurtbewoners van Schoten lusten opnieuw soep. Sinds de Liebig-fabriek in 1994 overschakelde van het afvullen van kruidenpotjes op de productie van smaakstoffen en -extracten (voor 95% voor de export) kloegen de bewoners over geuroverlast. Met de nieuwe biofilter die inmiddels op kruissnelheid werkt, gaat het beter. Die vreet nu (bijna) alle stank op. De fabriek bevindt zich in een industriezone categorie 1 (voor hinderlijke industrie) langsheen het Albertkanaal, waar onder meer ook Inza en Unilever gevestigd zijn. Maar door de nabijheid van de woonzone stelde de Vlaamse regering vorig jaar bij het toekennen van de exploitatievernieuwing uitdrukkelijk als bijkomende voorwaarde dat het stankprobleem moest worden aangepakt. "Geuroverlast is een moeilijke problematiek. Om te beginnen, is geur een subjectief gegeven. Verder spelen ook andere factoren zoals onder meer de luchtgesteldheid mee. De wetgeving hinkt trouwens achterop: Vlarem rept met geen woord over geurhinder en zolang er geen normen vastliggen, kan je je er als fabrikant ook niet aan houden," zegt directeur Ludo Sleurs. Liebig Benelux (dat sedert einde 1997 niet meer tot Danone behoort, maar voor 50% in handen is van de Paribas-groep en zijn naam veranderde in Panzani Amora Blédina) nam vroeger al initiatieven om de uitstoot te drukken en besteedde de voorbije tien jaar 40 miljoen frank aan milieuvoorzieningen. Zo werd met scrubbers al een deel van de geuren weggewassen. De nieuwste aanwinst is een dubbele biofilter - een investering van nog eens 20 miljoen - die komaf moet maken met de geurhinder in de buurt. De scrubbers zijn nog steeds in gebruik en het gebundeld resultaat van de wassers én de biofilter levert een geurneutralisatie op van 92%. In het productiecentrum van PAB Benelux werken nu 35 mensen, met de commerciële diensten uit Beveren-Waas erbij zijn dat er 100. Vier jaar geleden, vóór de grote reorganisatie, waren dat er nog 180. PAB Benelux is nu goed voor een omzet van 2 miljard frank. "Begin oktober werd de biofilter in gebruik genomen en intussen presteert hij op volle kracht. Het concept van zo'n filter bestond al wel, maar werd aangepast aan de specifieke kenmerken van onze geuremissies. We werken hiervoor samen met professor Van Langenhoven, dé geurspecialist van de Gentse Universiteit," gaat Sleurs verder. "Het basisprincipe is eenvoudig: een ventilator blaast de lucht doorheen een bak met boomschors." "De hoeveelheid schors en bacteriën is recht evenredig met het debiet. Met 80 kubieke meter boomschors kan je in één uur tijd 10 kubieke meter lucht zuiveren, en dat gedurende 3,5 tot 5 jaar. Na die tijd is de schorsmassa aan vervanging toe omdat ze begint te composteren," aldus productiedirecteur Norbert De Boodt.