De "Oude Dame" is discreet op het Internet verschenen. Bedoeling is de aandeelhouders, de financiële analisten en het publiek beter te informeren. En de holding heeft er de voorkeur aan gegeven alles binnenshuis te doen.
...

De "Oude Dame" is discreet op het Internet verschenen. Bedoeling is de aandeelhouders, de financiële analisten en het publiek beter te informeren. En de holding heeft er de voorkeur aan gegeven alles binnenshuis te doen.De Generale Maatschappij van België ( GMB) mag dan al een "Oude Dame" worden genoemd, op het gebied van multimediatechnieken is ze zeker met de tijd meegeëvolueerd. Ze ging daarbij wel voorzichtig tewerk. Zo werd haar site op het Internet World Wide Web (adres : http://www.generale.be) nooit officieel bekendgemaakt. Nochtans stelt de GMB al sinds november 1995 informatie ter beschikking van alle surfers : jaarverslagen, persberichten vanaf 1993, halfjaarlijkse resultaten, beschrijvingen van de geaffilieerde bedrijven en zelfs het curriculum vitae van de bestuurders. In totaal gaat het om 323 pagina's, te vermenigvuldigen met drie talen (Nederlands, Frans, Engels). Het publiek waarop wordt gemikt zijn de financiële wereld, de aandeelhouders en de journalisten. GEEN ONDERAANNEMING.In tegenstelling met veel andere bedrijven heeft de GMB het werk niet uitbesteed. Alles is binnenshuis gebeurd, zowel het ontwerp van de site als haar "huisvesting" (de installatie op een voor Internet-gebruikers toegankelijke server)."De idee is ontstaan in januari 1995 in Genève, waar het centrum voor kernonderzoek CERN zijn nieuwe World Wide Web-technologie voorstelde," vertelt Guy Dellicour, verantwoordelijke voor de externe communicatie. Bij zijn terugkeer in Brussel besprak deze ervaren Mac-gebruiker het project van een GMB-site met enkele collega's die zijn belangstelling voor de informatica deelden (zogenaamde local gurus). Met de zegen van de hiërarchie ontstond een informele werkgroep. De voorbereidingen duurden verscheidene maanden en werden voor de anekdote versneld toen Fortis, een groep met een gekruiste participatie met de GMB, in september zijn eigen site aankondigde. Alles had veel vlugger kunnen gaan met externe hulp, want de mensen die aan de site werkten, deden het naast hun normale taken. "We kregen verscheidene bedrijven die Websites maken op bezoek, maar hun voorstellen konden ons niet overtuigen," verklaart Benoît Duvivier, één van de leden van de informele groep die "in het burgerleven" op de dienst consolidatie werkt. Hij heeft deelgenomen aan het opstellen van de teksten en de voorbereiding van de beelden. GOEDKOPE INSTRUMENTEN.De doe-het-zelfaanpak was uiteraard goedkoper : het eerste serverprogramma was gratis (Mac HTTP) en de hulpprogramma's voor het ontwerpen van de pagina's waren eveneens goedkoop. De eerste computer die werd ingeschakeld om de site op het Net te brengen, kwam uit de voorraad oude Macs van de Generale (een model IIex). De eerste stappen verliepen moeizaam. Het opstellen van Webpagina's gebeurde een jaar geleden nog erg ambachtelijk, want de programma's die het invoeren van HTML-codes (eigen aan het Web) overbodig maken, bestonden nog niet. "Nu vind je heel eenvoudige programma's voor het ontwerpen van pagina's, zoals Adobe PageMill. We waren veel sneller gevorderd als we vandaag hadden kunnen beginnen," geeft Guy Dellicour toe. Een ander probleem : bij de constructie van de site moest rekening worden gehouden met de updates. De holding is vrij spaarzaam met het publiceren van informatie : vijf tot zeven evenementen per jaar, plus enkele uitzonderlijke operaties. Om snel te werken, was het best de pagina's te verdelen in vaste en veranderlijke gedeelten. Alleen die laatste worden bij de updates aangepast en worden in aparte directories bewaard.150 BEZOEKERS PER WEEK.De site draait nu op een veel sterkere computer, een PowerMacintosh 7100, eveneens een "oud" model dat gerecupereerd werd bij een vernieuwing van het materieel. Deze machine volstaat, omdat de Generale Maatschappij van België nooit tienduizenden bezoekers zal aantrekken, zoals een commerciële site. Er komen wekelijks ongeveer 150 bezoekers, met pieken tijdens de halfjaarlijkse resultaten of de verspreiding van de prospectus over de koershandhaving van Tractebel. Zoals in bijna alle bedrijven die zich op het Internet wagen, kreeg de dienst informatica niet de leiding van het Web-project. Hij leverde wel belangrijke ondersteuning. System administrator Jan Mewis zorgde voor de aansluiting op het Internet via een gehuurde lijn, en voor de beveiliging. André Collinet, verantwoordelijke voor de ontwikkeling, leverde een aantal instrumenten, zoals een zoekprogramma om de navigatie door de documenten te vereenvoudigen. Voor de toekomst mikt de holding veeleer op de ontwikkeling van een intern Internet (Intranet). Dat project staat echter nog niet vast. De inhoud van de site is nu al erg omvangrijk en kan nog worden uitgebreid ter gelegenheid van de 175ste verjaardag van de Oude Dame, die volgend jaar wordt gevierd.RVA DE WEBSTEK VAN DE GENERALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGIE Wat we zelf doen, doen we goedkoper.