Welke fouten heeft Europa gemaakt in de aanpak van de Griekse crisis?

BRUNO COLMANT. "Men heeft te lang vastgehouden aan een sterke euro, wellicht om het statuut van reservemunt niet in gevaar te brengen. Het beleid van opgelegde besparingen is ook verkeerd uitgedraaid. In plaats van te groeien is de Griekse economie nu een kwart kleiner dan bij het uitbreken van de crisis."
...

BRUNO COLMANT. "Men heeft te lang vastgehouden aan een sterke euro, wellicht om het statuut van reservemunt niet in gevaar te brengen. Het beleid van opgelegde besparingen is ook verkeerd uitgedraaid. In plaats van te groeien is de Griekse economie nu een kwart kleiner dan bij het uitbreken van de crisis." COLMANT. "Of er een akkoord wordt bereikt of niet, is een vals debat. De Griekse overheid heeft een schuldenlast die 175 procent van het bbp bedraagt. Technisch is het gewoon onmogelijk die schuld ooit terug te betalen. Als daar niets aan wordt gedaan, hebben alle andere discussies geen zin." COLMANT. "Er is maar één oplossing: de schuld van Griekenland moet worden omgezet in een eeuwigdurende schuld. Daarop betalen de Grieken dan intresten, maar ze betalen geen kapitaal af. Zo'n schuldherschikking hoeft geen probleem te zijn, want de Griekse schulden zitten bijna volledig bij de Europese Centrale Bank (ECB), het Internationaal Monetair Fonds en de Europese landen. Wij financieren de Griekse schuld dus toch al met onze eigen schulden." COLMANT. "Die is er al. De rente van Spanje en Portugal is gestegen. Zelfs al is Griekenland een kleine economie en is er nauwelijks nog een besmettingsgevaar, de markten zullen zich afvragen welk land de volgende zwakste schakel is. De kans bestaat dat er een risicopremie wordt aangerekend aan andere landen van de eurozone." COLMANT. "De geloofwaardigheid van de eurozone staat op het spel. Dat het project met constructiefouten kampte, is duidelijk. Als Europa er niet in slaagt een geïsoleerd probleem als Griekenland op te lossen, zet dat de markten aan het denken. Het project zal als een politieke mislukking worden bekeken." COLMANT. "Heel moeilijk. Als men echt van de voordelen van een gemeenschappelijke munt wil profiteren, moet het statuut van de ECB worden veranderd. Ik acht het onmogelijk dat de Duitsers dat ooit toelaten. Het slechtst mogelijke scenario is dat we de komende jaren vasthouden aan de euro, omdat het onze gemeenschappelijke munt is, maar zonder dat de economische integratie voortgezet wordt. Dan dreigen we opgezadeld te zitten met een munt die, doordat het project onafgewerkt blijft, een negatieve impact heeft op de groei." PATRICK CLAERHOUT