Ik heb tijdens een onderhandeling met een mogelijke partner bedrijfsgeheimen prijsgegeven. De onderhandelingen zijn afgesprongen. Hoe vermijd ik dat dit bedrijf misbruik maakt van die informatie?

Bij besprekingen over een samenwerking, overname, fusie of een andere overeenkomst worden onvermijdelijk een aantal bedrijfsgeheimen uitgewisseld. Denk maar aan een uitvinder die voor de publicatie en de introductie van zijn nieuwste uitvinding besprekingen voert met een commerciële partner en daarvoor onvermijdelijk de details van zijn uitvinding moet prijsgeven. Het meedelen van zulke gegevens kan nefast zijn voor de latere valorisatie ervan.
...

Bij besprekingen over een samenwerking, overname, fusie of een andere overeenkomst worden onvermijdelijk een aantal bedrijfsgeheimen uitgewisseld. Denk maar aan een uitvinder die voor de publicatie en de introductie van zijn nieuwste uitvinding besprekingen voert met een commerciële partner en daarvoor onvermijdelijk de details van zijn uitvinding moet prijsgeven. Het meedelen van zulke gegevens kan nefast zijn voor de latere valorisatie ervan. Met een geheimhoudingsovereenkomst of non-disclosure agreement (kortweg NDA) kunnen onderhandelende partijen in vertrouwen informatie uitwisselen door in de overeenkomst vast te leggen welke informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd en voor welk doel die mag worden gebruikt. Op die manier kunnen de partijen eerst verkennende gesprekken voeren. De doelomschrijving, maar ook de andere clausules in de NDA, mogen niet worden uitgelegd als een verplichting om een andere overeenkomst aan te gaan. Zo kunnen de contractpartijen blijvend rechten ontlenen aan de geheimhoudingsovereenkomst, ook wanneer de latere overeenkomst uiteindelijk niet gesloten wordt. Een van de belangrijkste vermeldingen in de geheimhoudingsovereenkomst is de clausule over de eigendom van de (intellectuele) informatie. Er dient duidelijk te worden vastgelegd dat alle uitgewisselde informatie eigendom van de verstrekkende partij is en blijft. Voor afgeleide informatie is het goed een aparte regeling op te nemen. Afgeleide informatie kan de bewerkingen van de oorspronkelijke knowhow zijn of uitbreidingen ervan. Een geheimhoudingsovereenkomst bevat in beginsel twee termijnen: de termijn die de duur van de geheimhoudingsovereenkomst bepaalt én de termijn die de duur van de geheimhouding bepaalt. Partijen kunnen bedingen dat ook na het aflopen van de geheimhoudingsovereenkomst, de geheimhoudingsverplichting voor de contractpartijen standhoudt. Informatie kan op zeker moment haar geheime status verliezen. Het is dan ook nuttig in de NDA te bepalen dat in dat geval de geheimhoudingsplicht niet langer geldt. Geheimhoudingsclausules kunnen ook voorkomen als onderdeel van andere overeenkomsten of documenten, zoals samenwerkingsovereenkomsten of intentieverklaringen. Een ander bekend gebruik van de geheimhoudingsclausule is die in de arbeidsovereenkomst, vooral bij bedrijven in de innovatieve of O&O-sector. Hebt u een juridische vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar benny.debruyne@trends.be.Elke Dalemans, advocate bij Leagle