De wereld van het personeelsbeleid beleeft momenteel misschien wel een van de meest diepgaande wijzigingen in zijn geschiedenis. De voorbije jaren werd geregeld geklaagd over het gebrek aan professionalisme van de hrm-afdelingen. De taken bleven beperkt tot het uitvoeren van allerlei administratieve opdrachten. Hr-managers stootten maar in een beperkt aantal bedrijven echt door tot de top. Dat negatieve beeld behoort nu definitief tot het verleden. Een onderzoek dat Hewitt Associates bij meer dan vijftig Europese topbedrijven heeft uitgevoerd, toont aan dat d...

De wereld van het personeelsbeleid beleeft momenteel misschien wel een van de meest diepgaande wijzigingen in zijn geschiedenis. De voorbije jaren werd geregeld geklaagd over het gebrek aan professionalisme van de hrm-afdelingen. De taken bleven beperkt tot het uitvoeren van allerlei administratieve opdrachten. Hr-managers stootten maar in een beperkt aantal bedrijven echt door tot de top. Dat negatieve beeld behoort nu definitief tot het verleden. Een onderzoek dat Hewitt Associates bij meer dan vijftig Europese topbedrijven heeft uitgevoerd, toont aan dat de hrm-afdeling wel degelijk ernstig wordt genomen. Meer dan 80 % van de ondervraagde bedrijven blijkt van plan om de komende jaren zijn Europese hrm-diensten te standaardiseren. De transformaties die worden doorgevoerd, hebben vooral betrekking op het centraliseren van de hrm-afdelingen en het gebruik van nieuwe informatica- en communicatiesystemen voor personeelsbeleid. Uit het onderzoek van Hewitt blijkt ook dat 60 % van de bedrijven met grotendeels gedecentraliseerde hrm-afdelingen werkt. Maar de komende jaren verwachten ze wel dat er een meer centrale structuur tot stand zal komen, waarbij het personeelsbeleid op nationaal of zelfs op internationaal niveau zal worden gecoördineerd. Dat kan onder andere via shared servicecenters. Dat is niet verwonderlijk. Ondernemingen streven voortdurend naar hogere efficiency en betere kwaliteit. Een nieuw organisatieconcept dat hiervoor wordt toegepast, is het shared servicecenter. Het opzetten van resultaatverantwoordelijke centers stelt organisaties in staat de nadelen van de businessunitstructuur op te heffen zonder de voordelen daarvan kwijt te raken. Zo kunnen te hoge kosten van gedecentraliseerd ondernemerschap worden teruggebracht en kan de outsourcing beter worden beheerst. Bovendien bieden shared servicecenters mogelijkheden tot het realiseren van synergie en het delen van kennis. Bovendien verhogen ze de professionaliteit en de kwaliteit van ondersteunende processen. Een van de initiatieven die steeds populairder worden, zijn hrm-portals met selfservice, waarbij managers en personeelsleden het hrm-beleid rond bijvoorbeeld absenteïsme of vakantiedagen zelf kunnen opvolgen. Uit het onderzoek komen duidelijk drie opdrachten voor de hr-manager naar voren, opdrachten die voor meer dan de helft van de respondenten belangrijk zijn: 1. Kostenreductie. 2. Ondersteuning van de groei van het bedrijf. 3. Ontwikkeling van talent. Vooral talentontwikkeling blijkt de komende jaren een prioriteit. Het scoort met bijna 70 % dan ook het hoogst bij de respondenten. Vermelden we ten slotte nog dat het in 65 % van de bedrijven aan de CEO is om rond hr-beleid de definitieve eindbeslissing te nemen. Hij wordt daarbij vooral ondersteund door de CFO en de chief information officer. Alain Mouton