Al uw rekeningen en financiële contracten zitten in een register. Tegen 31 januari 2022 zullen de Belgische financiële instellingen ook de bedragen op die rekeningen en de waarde van levensverzekeringen e...

Al uw rekeningen en financiële contracten zitten in een register. Tegen 31 januari 2022 zullen de Belgische financiële instellingen ook de bedragen op die rekeningen en de waarde van levensverzekeringen en leningen in dat register hebben gepompt. "Dat is een verkapt vermogensregister", stellen de drie advocaten die naar het Grondwettelijk Hof trekken om de wetswijziging van 20 december 2020, die de overdracht van de rekeningsaldi regelt, terug te laten draaien. Via de internationale gegevensuitwisseling heeft de Belgische fiscus al langer zicht op de saldi op buitenlandse rekeningen en verzekeringen, inkomsten zoals dividenden en intresten en de opbrengsten van financiële transacties. Het lijkt om een gelijkschakeling tussen het binnen- en het buitenland te gaan. Maar is zo'n schending van de privacy van Belgische burgers wel nodig? De fiscus kan bij vermoedens van fraude vandaag al alle gegevens opvragen.