De lectuur van een jaarverslag is doorgaans zeer leerzaam. Het rapport van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) over 2013 vormt daarop geen uitzondering. Het telt een honderdtal bladzijden en krioelt van de gegevens. Deel 2, met als titel 'Statistische gegevens regularisatie', bevat heel wat informatie over de jongste twee rondjes fiscale amnestie.
...

De lectuur van een jaarverslag is doorgaans zeer leerzaam. Het rapport van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) over 2013 vormt daarop geen uitzondering. Het telt een honderdtal bladzijden en krioelt van de gegevens. Deel 2, met als titel 'Statistische gegevens regularisatie', bevat heel wat informatie over de jongste twee rondjes fiscale amnestie. euro. Het gemiddelde bedrag dat per ingediend dossier aan de ambtenaar van de belastingen aangegeven werd. Dat geld zat tot dan grotendeels verborgen in Luxemburg en Zwitserland. procent. Het percentage van de dossiers waarvan de witgewassen bedragen niet afkomstig zijn van niet-aangegeven beroepsinkomsten of ontdoken btw. EBA bis betrof vooral mensen die de voorheffing ontdoken hadden (omdat ze intresten op kapitaal in het buitenland geïnd hadden zonder ze aan te geven) en wie een erfenis kreeg zonder die aan te geven. Het jaar dat de tweede fiscale amnestie op de sporen gezet werd, exact een jaar na de eerste grote absolutie, de eenmalige bevrijdende aangifte (EBA). De EBA bis liep af op 14 juli 2013, net voor een derde fiscale amnestie (EBA ter) van start ging, die op haar beurt eindigde op 31 december 2013. Die bevrijdende aangifte werd voorgesteld als de allerlaatste kans voor oneerlijke belastingbetalers om orde op zaken te stellen. Fraudeurs hadden alles bij elkaar dus bijna tien jaar tijd om hun fiscale maagdelijkheid te herwinnen. Het aantal regularisatieaanvragen dat in 2013 behandeld werd. Vorig jaar werden niet minder dan 22.614 dossiers ingediend bij het Contactpunt, dat de behandeling van de aangiften doet. Dat is tien keer meer dan in 2012 (2352 aangiften). In 2007 werden nauwelijks 416 aanvragen geregis-treerd door de fiscus. Dat jaar stapten ook maar weinig fraudeurs de biechtstoel binnen. Het aantal amnestieaanvragen dat ingediend werd bij het Contactpunt Regularisaties tussen begin 2006 en eind 2013. Zo veel oneerlijke belastingbetalers gingen dus bij de fiscus biechten in het raam van de EBA's bis en ter. procent. De gemiddeld boete die de fiscus oplegde aan de bekeerlingen. Eenvoudig gezegd: wie zonder medeweten van de fiscus 100.000 euro aan intresten ontvangen had, moest een belastingtoeslag van 30.200 euro betalen. procent. Het percentage Vlaamse boetedoeners. Wallonië (30,8 procent) en Brussel (21,6 procent) lopen achter. Voor de rest blijft het profiel van de fraudeur een mysterie. Hoe oud is hij? Zijn er meer mannen dan vrouwen? Het verslag van de DVB brengt geen duidelijkheid. euro. Het bedrag dat witgewassen werd in de twee fiscaleamnestierondes die volgden op de EBA van 2004. miljard euro. Dat brachten de tweede en derde bevrijdende aangifte op. Alleen al in 2013 was dat 813 miljoen. Het gaat om opbrengsten die nog geïnd moeten worden. Het geld vloeit effectief naar de schatkist onder de vorm van aanvullende belastingen die pas geheven worden op het ogenblik dat alle fraudeurs hun deel betaald hebben. Er moeten nog 16.500 dossiers van 2013, een derde van het totaal, geanalyseerd worden, voor een totaal van 3,1 miljard euro dat aan de fiscus onttrokken werd. Wetende dat de EBA van 2004 in totaal 592 miljoen euro opbracht, kunnen de drie regularisatieoperaties samen bijna 3 miljard euro belastinginkomsten opleveren. SÉBASTIEN BURON