"Als filozoof van opleiding heb ik ongelofelijk veel geluk dat ik mijn brede maatschappelijke interesse kan uitleven," zegt Luc Tayart de Borms, sinds 1 januari gedelegeerd bestuurder van de Koning-Boudewijnstichting. Zijn werk is zijn hobby, maar hij houdt wel de nodige tijd vrij voor vrouw en twee kleine kinderen.
...

"Als filozoof van opleiding heb ik ongelofelijk veel geluk dat ik mijn brede maatschappelijke interesse kan uitleven," zegt Luc Tayart de Borms, sinds 1 januari gedelegeerd bestuurder van de Koning-Boudewijnstichting. Zijn werk is zijn hobby, maar hij houdt wel de nodige tijd vrij voor vrouw en twee kleine kinderen. Tayart de Borms heeft zijn adellijke naam misschien mee, maar is niet meteen een produkt van het royalistisch belgicistisch establishment. De jongensachtig ogende Vlaming is amper 38 en heeft in tegenstelling tot zijn voorganger Michel Didisheim die werkte voor PSC-ministers en prins Albert geen verleden. Tayart begon 12 jaar geleden zijn beroepsloopbaan bij de Stichting, na studies moraalwetenschappen en kandidaturen Rechten aan de Gentse universiteit. De nieuwe topman van de Boudewijnstichting is nu ook niet bepaald een zweverig soft-produkt. Hij was de voorbije jaren aktief in de ekonomische programma's van de Stichting : Fonds voor Jonge Ondernemers, bedrijvencentra, KMO-publikaties in samenwerking met KMO-goeroe Rik Donckels, tot het aantrekken van het verankeringsdebat met figuren als Herman Daems (thans kabinetschef van de Vlaamse minister van Ekonomie). Allemaal niet zo evident voor een Stichting die zich in sterke mate toelegt op de sociale lotsverbetering. Tayart : "Wij moeten niet alleen oog hebben voor de verdeling van de welvaart, maar ook voor de schepping ervan. Ook bedrijven moeten zich bij ons thuis voelen." Zijn eerste projekt bij de Stichting behandelde het effekt van de demografie op de sociale zekerheid, een tema dat toen nog volslagen onbekend was. Tayart is duidelijk een man die vooruitkijkt.Dreigt de Koning-Boudewijnstichting geen anakronisme te worden in een steeds sterker gefederalizeerd land ? Tayart : "Wij zijn steeds de stappen in de federalizering voor geweest. Ik behoor tot een generatie die geen probleem heeft met die federalizering. Nu al gaat 60 % van ons budget naar projekten van gewesten en gemeenschappen. Wij kunnen een belangrijke rol spelen als forum en ontmoetingsplaats tussen gewesten en gemeenschappen. Zo werd ons door de gemeenschappen gevraagd om een uitwisseling van leerkrachten te organizeren."De nieuwe topman van de Boudewijnstichting wil ook meer aktief zijn op Europees vlak. Vele beleidsbevoegdheden verschuiven immers steeds meer naar dit niveau. "Wij kregen al het sekretariaat van de bedrijfsprogramma's in de strijd tegen de sociale uitsluiting, en hebben nu ook een programma lopen rond de bescherming van minderheden in de Oosteuropese landen," zegt hij met enige trots.LUC TAYART DE BORMS (KONING-BOUDEWIJNSTICHTING) Niet alleen oog voor de verdeling van de welvaart, maar ook voor de schepping ervan.