Na het vertrek van Stanley Fischer bij de Amerikaanse centrale bank zijn vier van de zeven bestuurszitjes vacant. Volgend jaar loopt het mandaat van voorzitter Janet Yellen af. Kan Donald Trump de Federal Reserve (Fed) nu volledig naar zijn hand zetten?

GEERT GIELENS. "In principe wel, maar zo'n vaart zal het niet lopen. De Fed is geen politiek orgaan, maar een technocratische instelling. De bestuurders hebben soms een politieke kleur, maar na hun benoeming kunnen ze onafhankelijk werken.
...

GEERT GIELENS. "In principe wel, maar zo'n vaart zal het niet lopen. De Fed is geen politiek orgaan, maar een technocratische instelling. De bestuurders hebben soms een politieke kleur, maar na hun benoeming kunnen ze onafhankelijk werken. "De belangrijkste vraag is of Trump Yellen volgend jaar herbenoemt of niet. De meeste waarnemers gaan ervan uit dat hij dat niet zal doen. Wie het dan wel wordt, blijft koffiedik kijken. Hoe dan ook kan Trump niet zomaar iemand benoemen die zijn politieke wensen uitvoert. De Fed heeft een vrij strikt mandaat: prijsstabiliteit en volledige werkgelegenheid nastreven. Dat laat niet zo veel ruimte om het Witte Huis zijn zin te geven." GIELENS. "Als je ziet wat gebeurd is na de deregulering van de financiële sector sinds de jaren tachtig, is die strikte regulering duidelijk nodig. De afschaffing van Dodd-Frank (de nieuwe bankenregels na de crisis, nvdr) zou dus zeker een risico inhouden. Maar er zijn meer onzekere factoren. De Amerikaanse economie zit dicht tegen volledige werkgelegenheid aan, en toch stijgen de lonen nauwelijks en is er weinig inflatie. De oude economische modellen staan dus ter discussie." GIELENS. "Trump wil de groei stimuleren door de belastingen te verlagen en in infrastructuur te investeren. In principe zou hij daarom een voorstander van een lage rente moeten zijn. Aan de andere kant is hij natuurlijk een Republikein, en die geven niet graag geld uit. De massale geldinjecties van de voorbije jaren stroken ook niet met hun geloof in een kleine overheid. Laat ons zeggen dat Trump zich moeilijk laat vastpinnen en weleens van mening durft te veranderen." (lacht) GIELENS. "DeFed heeft ook een grote impact op onze economie. Denk maar aan de invloed op de rente. Mocht de Amerikaanse rente plots een procentpunt stijgen, dan zou de rente ook hier stijgen. En er is natuurlijk het effect op de dollarkoers, die de voorbije maanden vrij fors gedaald is. Bedrijven die zich niet hadden ingedekt tegen die daling, zien hun inkomsten omgerekend naar euro met 10 à 15 procent terugvallen. Het beleid kan dus zware consequenties hebben voor ieder van ons." JASPER VEKEMAN