Na het vertrek van Stanley Fischer bij de Amerikaanse centrale bank zijn vier van de zeven bestuurszitjes vacant. Volgend jaar loopt het mandaat van voorzitter Janet Yellen af. Kan Donald Trump de Federal Reserve (Fed) nu volledig naar zijn hand zetten?

GEERT GIELENS. "In principe wel, maar zo'n vaart zal het niet lopen. De Fed is geen politiek orgaan, maar een technocratische instelling. De bestuurders hebben soms een politieke kleur, maar na hun benoeming kunnen ze onafhankelijk werken.
...