"Het is absoluut niet normaal dat één specifiek bedrijf van een buitengewoon fiscaal voordeel kan genieten, terwijl alle andere kreunen onder de hoge aanslagvoeten. Ik had liever aan alle bedrijven een gunstiger fiscaal beleid aangeboden, in plaats van een hervorming van de vennootschapsbelasting door te voeren die budgettair neutraal moest blijven," zegt minister van Financiën Didier Reynders ( MR). De minister dreigt ermee dat fiscaal voordeel voor Electrabel op de helling te zetten.
...

"Het is absoluut niet normaal dat één specifiek bedrijf van een buitengewoon fiscaal voordeel kan genieten, terwijl alle andere kreunen onder de hoge aanslagvoeten. Ik had liever aan alle bedrijven een gunstiger fiscaal beleid aangeboden, in plaats van een hervorming van de vennootschapsbelasting door te voeren die budgettair neutraal moest blijven," zegt minister van Financiën Didier Reynders ( MR). De minister dreigt ermee dat fiscaal voordeel voor Electrabel op de helling te zetten. Waarover gaat het? In de boeken van Electrabel stond het hoogspanningsnet gewaardeerd tegen 1,69 miljard euro. Bij de inbreng in de nieuwe netbeheerder Elia werd dat hoogspanningsnet geherwaardeerd tot de economische marktwaarde van 3,26 miljard euro. Die transactie leverde Electrabel dus een meerwaarde op van 1,57 miljard euro. In principe is op zo'n meerwaarde een vennootschapsbelasting van 40% verschuldigd, zoals Artwork Systems al mocht ondervinden (zie Trends, 19 december 2002). Electrabel ontsprong echter de fiscale dans en ontweek een factuur van 628 miljoen euro, en daar is op het eerste gezicht geen speld tussen te krijgen. Want wat zegt artikel 10 van de wet- Poncelet, die begin 1999 de liberalisering van de elektriciteitsmarkt regelde? "De inbreng in de netbeheerder, in eigendom of genot van infrastructuur en uitrusting die deel uitmaken van het transmissienet, wordt geacht een inbreng te zijn van een tak van werkzaamheid bedoeld in artikel 46, 1, 1° lid van het wetboek der inkomstenbelasting (W.I.B 1992)." Dat bewuste artikel stipuleert: "Stopzettingsmeerwaarden worden volledig maar tijdelijk vrijgesteld wanneer zij zijn verkregen ter gelegenheid van de inbreng van één of meer takken van bedrijfswerkzaamheid tegen de uitkering van aandelen die het maatschappelijk kapitaal van die vennootschap vertegenwoordigen". En om de fiscale nachtrust van Electrabel te garanderen, is er nog de clausule van artikel 10: "De meerwaarden verkregen of vastgesteld ter gelegenheid van die inbreng worden geacht niet te zijn verwezenlijkt. Kritische waarnemers zien in de hele constructie een uitzonderlijke afwijking van het principe op de economische realiteit, een afwijking die alleen in het leven geroepen is om Electrabel vrij te stellen van een meerwaardebelasting.Minister Reynders merkt op dat maatregelen ten gunste van de gemeenten noodzakelijk waren om hen te vergoeden voor hun dalende dividenden uit de energie-intercommunales als gevolg van de vrije energiemarkt. Die intentie werd ondertussen geregeld in artikel 431 van de Programmawet van 24 december 2002, waarin uitdrukkelijk is gesteld dat de netbeheerder jaarlijks aan de gemeenten een bedrag zal storten. Reynders sprak zich echter nog niet uit over de grootte van de dotatie.Daan Killemaes, Werner Niemegeers [{ssquf}]"Het is niet normaal dat één bedrijf van een buitengewoon fiscaal voordeel kan genieten, terwijl alle andere kreunen onder de hoge aanslagvoeten."