C ASH. Vreest u een oververhitting van de Chinese economie?

SAMANTHA HO. De groei van het Chinese bbp (bruto binnenlands product) bedroeg 8,7 % in 2009, wat grotendeels kan worden toegeschreven aan de investeringen en de consumptie. De netto-export ging daarentegen met 3 % achteruit. Om de tekorten op te vullen na de terugval van de export, heeft de regering de investeringen opgevoerd en de consumptie gestimuleerd. De exportcijfers van november, december en zelfs januari waren overigens opnieuw goed. In 2010 zal de export waarschijnlijk opnieuw een forse bijdrage leveren aan de groei, die dit jaar wellicht hoger zal uitvallen dan vorig jaar.
...

SAMANTHA HO. De groei van het Chinese bbp (bruto binnenlands product) bedroeg 8,7 % in 2009, wat grotendeels kan worden toegeschreven aan de investeringen en de consumptie. De netto-export ging daarentegen met 3 % achteruit. Om de tekorten op te vullen na de terugval van de export, heeft de regering de investeringen opgevoerd en de consumptie gestimuleerd. De exportcijfers van november, december en zelfs januari waren overigens opnieuw goed. In 2010 zal de export waarschijnlijk opnieuw een forse bijdrage leveren aan de groei, die dit jaar wellicht hoger zal uitvallen dan vorig jaar. Zijn wij bang voor een risico op oververhitting? Zeker niet! De regering heeft de touwtjes stevig in handen. Het risico op oververhitting bestaat, maar blijft beperkt. Sinds juli 2009 daalt de groei van de kredieten. In 2010 werden er nog altijd meer kredieten toegekend, maar was de groei minder groot dan het jaar ervoor. De recente verhoging van de minimale kapitaalreserves voor banken zou het bovendien mogelijk moeten maken om het teveel aan liquiditeiten in de economie weg te werken. Die laatste maatregelen tonen aan dat de regering zich nu comfortabel voelt met de economische groei. Het betekent ook dat we zijn overgeschakeld van maatregelen ter stimulering van de economie op maatregelen om terug te keren naar een normale situatie. De markt kon worden verrast omdat de Chinese regering sneller dan verwacht is overgestapt op haar normalisatiebeleid. HO. De Chinese regering zal flexibel blijven. Als haar maatregelen een te grote impact hebben of als een externe schok een negatieve invloed zou hebben op de Chinese economie, dan zal ze haar beleid bijsturen. En ik wil er ook op drukken dat de kredietmarkt niet versmacht wordt door die maatregelen. De groei van de kredietmarkt zet door. HO. De export blijft inderdaad essentieel voor de Chinese economie. Maar de regering doet er alles aan om de economie beter in balans te brengen en streeft ook naar een economie met de binnenlandse consumptie als motor. De consumptie- en de dienstensector staan trouwens hoog op het prioriteitenlijstje van de regering. HO. De Verenigde Staten hebben inderdaad nog altijd een impact, maar toch veel minder dan vroeger. Omgekeerd heeft China een steeds grotere invloed op de Verenigde Staten. HO. China was de eerste economie die de crisis achter zich liet en opnieuw een normaal groeiritme vond, waardoor het land heel aantrekkelijk werd in de ogen van beleggers. Aangezien het inkomensniveau almaar blijft stijgen, blijft ook de consumptie toenemen, wat uiteraard een groot voordeel is voor bedrijven die actief zijn in het land. Als u nog niet overtuigd bent, kijk dan maar naar de groeicijfers van de auto- en de elektronicasector in 2009. Ook is er volop geïnvesteerd in infrastructuur. Autowegen en hogesnelheidstreinen zijn de prioriteit van de Chinese regering. De groei in China blijft hoger dan die van veel landen, zowel op middellange als op lange termijn. Nu moet het land nog een evenwicht vinden tussen economische groei en sociale en ecologische overwegingen. Ook politieke spanningen met andere grote economische machten moeten in de gaten worden gehouden. HO. Absoluut! De grote multinationals hadden er trouwens op geanticipeerd en zijn al allemaal aanwezig in het land om hun deel van de koek op te eisen. Ze kunnen er profiteren van goedkope arbeidskrachten en van een binnenlandse markt in volle opmars. Door Karine Huet