De Europese Unie is een verzameling van 28 kapitaalmarkten, en daar wil Europees commissaris Jonathan Hill een einde aan maken. Kapitaal voor de financiering van bedrijven en infrastructuur moet vrijelijk kunnen stromen. Alle onnodige bureaucratische en reglementaire obstakels moeten uit de weg worden geruimd. Hill lanceerde vorige week zijn actieplan voor een eengemaakte kapitaalmarkt in de EU. Door de fragmentatie van de Europese kapitaalmarkten lopen onze bedrijven veel financieringsmogelijkheden mis, vindt Hill. In te...

De Europese Unie is een verzameling van 28 kapitaalmarkten, en daar wil Europees commissaris Jonathan Hill een einde aan maken. Kapitaal voor de financiering van bedrijven en infrastructuur moet vrijelijk kunnen stromen. Alle onnodige bureaucratische en reglementaire obstakels moeten uit de weg worden geruimd. Hill lanceerde vorige week zijn actieplan voor een eengemaakte kapitaalmarkt in de EU. Door de fragmentatie van de Europese kapitaalmarkten lopen onze bedrijven veel financieringsmogelijkheden mis, vindt Hill. In tegenstelling tot hun Amerikaanse collega's, doen Europese bedrijven voor het leeuwendeel van hun financiering nog altijd een beroep op de bank. Maar banken zijn wars van risico's. Geen wonder dat veel jonge technologiebedrijfjes -- ook Vlaamse -- de oceaan oversteken op zoek naar kapitaal. Dat komt niet alleen omdat de Amerikanen meer van risico houden dan de Europeanen. De Amerikaanse kapitaalmarkt is ook groter en beter ontwikkeld, zodat een ondernemer met een goed idee veel meer kans maakt om er financiering te vinden. Op de Amerikaanse kapitaalmarkt -- buiten het bankencircuit -- halen kmo's zowat vijf keer zoveel geld op als op de Europese kapitaalmarkten. Als de ontwikkeling van de Europese durfkapitaalmarkt even ver stond als de Amerikaanse, dan hadden onze bedrijven 90 miljard euro extra financiering kunnen versieren in de jongste vijf jaar. Ook in de EU zijn de ontwikkelingsverschillen tussen de kapitaalmarkten erg groot. De vrijmaking van de geldstromen zal dergelijke verschillen wegwerken en de Europese kapitaalmarkt versterken. Dat maakt de markt ook aantrekkelijker voor beleggers, ook van buiten Europa. Nog te vaak laten investeringsfondsen Europa links liggen, omdat het een ingewikkeld lappendeken is. Het actieplan wil het voor ondernemers gemakkelijker maken aan financiering te geraken, overal in de EU, met een grotere keuze aan financieringsbronnen. Dat zal hen helpen te investeren, wat op zijn beurt voor groei en jobs moet zorgen. Dat is de ultieme doelstelling van de eengemaakte kapitaalmarkt. De eengemaakte kapitaalmarkt komt er niet als een big bang. Hill wil stap voor stap gaan. Zo wil hij beginnen met de herverpakte kredieten, die werden beschouwd als bron van alle kwaad bij het uitbreken van de financiële crisis. Hill wil eenvoudige en transparantere EU-regels voor het herverpakken van kredieten, en ze onderwerpen aan adequate controle. Het actieplan wil het ook gemakkelijk maken voor verzekeringsmaatschappijen om te investeren in infrastructuurprojecten, en zal nagaan of de Europese regels voor durfkapitaalinvesteringen beter kunnen. JOZEF VANGELDER