We hadden ze uitgenodigd in het pand waar ooit de Generale Maatschappij van België haar hoofdzetel had. Etienne Davignon en Jacques Delors waren die avond in een goede bui. Al werden de voormalige ondervoorzitter en voorzitter van de Europese Commissie wel somberder toen we ze polsten naar de uitdagingen die Europa te wachten staan.
...

We hadden ze uitgenodigd in het pand waar ooit de Generale Maatschappij van België haar hoofdzetel had. Etienne Davignon en Jacques Delors waren die avond in een goede bui. Al werden de voormalige ondervoorzitter en voorzitter van de Europese Commissie wel somberder toen we ze polsten naar de uitdagingen die Europa te wachten staan. JACQUES DELORS (EX-VOORZITTER EUROPESE COMMISSIE). "De dollar is de munt van een supermacht. Hij legt andere munten zijn schommelingen op en laat ons betalen voor de Amerikaanse begrotingstekorten. Er zijn altijd wel beleggers, spaarders of buitenlandse instellingen die bereid zijn om in te tekenen op de Amerikaanse schatkistcertificaten. Een sterke euro is dus geen weerspiegeling van een Europa dat in goeden doen zou zijn." ETIENNE DAVIGNON (EX-ONDERVOORZITTER EUROPESE COMMISSIE). "U mag niet uit het oog verliezen dat de gevolgen van een stijging van de greenback beperkt blijven tot de transacties in dollar die door de Europese landen worden gedaan. Rekening houdend met de eurozone blijft de rechtstreekse impact voor onze bedrijven beperkt." DELORS. "Inderdaad. Maar voor sommige ondernemingen ligt dat anders. Als de stijging van de dollar aanhoudt, zouden die wel eens kunnen beslissen om bepaalde activiteiten te verplaatsen om zo opnieuw evenwicht te brengen in hun kosten." DELORS. "Ja. Ik denk dat we politiek moeten reageren. Een daling van de interest is geen mirakeloplossing, maar het zou de Amerikanen tonen dat we niet bereid zijn eender wat te aanvaarden. En dat was veel doeltreffender geweest dan de pas de deux die door de voorzitter van de Europese Centrale Bank werd uitgevoerd door zich nu eens sereen, dan weer wat paniekerig op te stellen." DAVIGNON. "Het is belangrijk om te benadrukken dat de euro ons beschermd heeft. Na 11 september 2001 zou de wisselkoerscrisis groter geweest zijn als we de euro niet hadden gehad. Die politieke omstandigheid is nu verdwenen." DELORS. "De euro beschermt, maar bezielt niet. Als we binnen vijf of tien jaar niet het maximum kunnen halen uit de Economische en Monetaire Unie ( EMU), vrees ik het ergste voor Europa. Als we er niet in slagen om Europa uit te bouwen tot een regio van voorspoed, innovatie en werkgelegenheid, is onze opdracht mislukt. Heel wat politici willen nieuwe grenzen aan de Europese Unie. Er wordt veel gesproken over de instellingen, het buitenlandbeleid enzovoort, maar in mijn ogen blijft de EMU de grootste werf die moet afgewerkt worden. Dat is de ware test." DAVIGNON. "Ten tijde van de ondertekening van het Verdrag van Rome zijn de voorzitter van het VBO en twee vakbondsleiders de toenmalige premier gaan opzoeken om hem te vertellen dat zijn minister van Buitenlandse Zaken gek was! Toen ik zelf onderhandelde met Spanje over het zogenaamde industriële luik van hun toetreding, waren de Spaanse industriëlen mijn meest verwoede tegenstanders. De angst haalt steeds de bovenhand. Maar in het verleden is die angst zelden terecht gebleken."Nathalie van Ypersele Nathalie Van Ypersele"Een daling van de interestvoeten in de eurozone zou de Amerikanen tonen dat we niet bereid zijn eender wat te aanvaarden." (Jacques Delors)