J ohan Van Wassenhove, CEO van het Oost-Vlaamse bouwbedrijf Denys, mijdt platgetreden paden. Hoewel de handboeken van de Vlerick-alumnus eisen dat een KMO een niche zoekt en zich specialiseert om efficiënter en goedkoper te worden dan de concurrenten, ontpopt Denys - van oorsprong bouwer van waterleidingen - zich tot een duivel-doet-al. Van Wassenhove volgt de managementgoeroes niet. Het leggen van ondergrondse elektriciteitskabels? Denys kan het aan. De restauratie van een basiliek? Bel Wondelgem. De Oosterweel-verbinding, het grootste en meest complexe infrastructuurproject van dit moment? Ingenieur Van Wassenhove: "Wij zijn in de running."
...

J ohan Van Wassenhove, CEO van het Oost-Vlaamse bouwbedrijf Denys, mijdt platgetreden paden. Hoewel de handboeken van de Vlerick-alumnus eisen dat een KMO een niche zoekt en zich specialiseert om efficiënter en goedkoper te worden dan de concurrenten, ontpopt Denys - van oorsprong bouwer van waterleidingen - zich tot een duivel-doet-al. Van Wassenhove volgt de managementgoeroes niet. Het leggen van ondergrondse elektriciteitskabels? Denys kan het aan. De restauratie van een basiliek? Bel Wondelgem. De Oosterweel-verbinding, het grootste en meest complexe infrastructuurproject van dit moment? Ingenieur Van Wassenhove: "Wij zijn in de running." Vele bouwondernemers vrezen echter dat het dossier van de Oosterweel-verbinding, die de Antwerpse ring ontsluit, de 'postbusrichting' uitgaat. Vaak schrijven 'postbusaannemers', die het gros van het werk overlaten aan onderaannemers, tegen een extreem lage prijs in voor aanbestedingen van grote werken (genre Berlaymont). "Zij maken winst, maar laten de onderaannemers opdraaien voor de financiële en de operationele risico's. Met ondernemen heeft dat weinig te maken, wel met lobbying en afdreigen van concurrenten," commentarieert Johan Van Wassenhove. Door de gebudgetteerde kostprijs (1 miljard euro) en de eis dat de aannemers ook een deel van de financiering dragen, dreigen relatief kleine bedrijven uit de boot te vallen. Zowat iedereen denkt dat ondernemingen met een buitenlandse connectie (zoals Vinci, Strabag en Interbuild) met de opdracht gaan lopen. Van Wassenhove: "De overheid betaalt een prijs voor de aankoop van de knowhow in het buitenland. Hier 'verankerde' bouwondernemingen kunnen dan geen expertise opdoen met zo'n project, dat prestigieus oogt op de referentielijst." De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel geeft midden december een shortlist van aannemers vrij. Van Wassenhove: "Ik heb begrepen dat de nieuwe Vlaamse regering gevoelig is voor onze argumenten. Het project van de ontsluiting van de Antwerpse ring wordt herbekeken. Met inachtneming van alle belangen, ook die van Vlaamse KMO's." Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters ( CD&V) bevestigt impliciet: "Ik vind het belangrijk dat bij grote werken in Vlaanderen KMO's aan de bak komen." De gewezen Unizo-topman verwijst naar de VS, "waar zelfs bij wet is bepaald dat bij grote werken een kwart van de aanbestedingen verplicht toegewezen moet worden aan KMO's." Tot 2000 was Denys (opgericht in 1923) een onderdeel van het Franse Vinci. Van Wassenhove greep de kans de onderneming over te nemen met de hulp van business angels, zoals Consult & Venture (geleid door Willem Velthuis). De management buy-out (MBO) is een succes. De omzet van groep Denys (buizenfabrikant Socea en de pas opgerichte vastgoedpoot Foremost Immo meegerekend) steeg van 2000 tot 2004 van 67,5 miljoen tot 93,7 miljoen euro. Het nettoresultaat verdubbelde van 2,2 naar 4,3 miljoen euro. Toch dook het nettobedrijfskapitaal van Socea, het financieringsvehikel voor de MBO, in 2003 plots anderhalf miljoen euro in het rood, een gevolg van een slotdividend van 1,2 miljoen euro en 1,7 miljoen investeringen, gefinancierd met een lening van Denys. Na de verzelfstandiging werd Denys actiever in andere landen. "Onder buitenlandse vleugels beperken bedrijven zich dikwijls noodgedwongen tot de thuismarkt," verklaart Van Wassenhove. De export verdubbelde vanaf 2000 tot 27 miljoen euro. Denys heeft net de oplevering van een gasinstallatie in Algerije achter de rug, bouwt een waterproject in Niger en start in Ghana met een gelijkaardig werk. "Ik laat me niet afschrikken door verhalen dat die landen te moeilijk zijn voor een Vlaamse KMO," aldus Van Wassenhove. "Diversificatie is de sleutel tot ons succes."Slechts een kwart van de omzet situeert zich nog in de oorspronkelijke activiteit: watercollector- en waterleidingsprojecten. Ondertussen spitste Denys zich ook toe op de bouw van tunnels, ook goed voor een kwart van de omzet. Een andere zuil van Denys (nog een kwart van de omzet) situeert zich in kabel- en leidingswerken. Toen het misliep met de (door een concurrent gebouwde) gasleiding van Fluxys in Gellingen, werd Denys vrijwel onmiddellijk opgetrommeld om de schade te herstellen. Gebouwen en burgerlijke bouwkunde (theater- en concertcomplexen, wegen, sporen, perrons) staan voor 10 % van de omzet. De rest van de activiteiten realiseert Denys in de ontwikkeling van 'speciale technieken'. "Onze 80 ingenieurs ontwikkelen voortdurend baanbrekende technieken. Concurrenten vegeteren dikwijls op hun verleden en steunen op onderzoek en ontwikkeling van de buitenlandse hoofdzetel. Wij spelen eigen onderzoek en ontwikkeling als troef uit op nieuwe domeinen."Hans Brockmans"Concurrenten vegeteren dikwijls op hun verleden en steunen op onderzoek en ontwikkeling van de buitenlandse hoofdzetel."