APPARTEMENTEN AAN ZEE.
...

APPARTEMENTEN AAN ZEE.Wanneer de familie Matton eind de jaren '80 in het bezit komt van de meerderheid van de Waalse agrovoedingsgroep Interagri, krijgt Eric Matton het management in handen. Hij start een duizelingwekkende expansie door overnames. Interagri heeft het allemaal : een veevoederfabriek, graansilo's, handel in mestoffen, veevoeders, graan, zaden... compleet met distributienetwerk. Het lijkt er sterk op dat Eric in de Waalse agrosector incontournable wil worden, met de creatie van een soort Aveve/Boerenbond in Wallonië. Eind '92 eindigt de droom in een faillissement met een miljardenput. Het echte Aveve zit intussen niet stil, maar pakt het bedachtzamer aan. In '88 neemt het Brichart in Wallonië over, een grote handelaar in graan, meststoffen, plantenbeschermingsmiddelen en zaden. Een jaar later volgt Servagri, een Waalse handel in plantenbeschermingsmiddelen en plantaardappelen. Bij het faillissement van Interagri dreigen duizenden boeren niet betaald te worden voor hun graanleveringen. Een deel van hen stapt over op Brichart, waar zij met open armen ontvangen worden. De hoofdprijs het failliete Interagri haalt Aveve echter niet binnen. De handelsrechtbank van Hoei aanvaardt het bod van Aveve op Interagri niet. Insiders zeggen dat Guy Spitaels (PS) daar zelf voor gezorgd zou hebben. Zijn afkeer van de Boerenbond was blijkbaar nog steeds te groot, ook al had hij als minister-president van de Waalse gewestregering 2 miljard moeten ophoesten om de putten te dempen achtergelaten door Eric Matton. Maar onversaagd zette Aveve zijn opgang in Wallonië verder. Het kocht vorig jaar Lebrun over, eveneens een handelaar in graan, meststoffen, plantenbeschermingsmiddelen en zaden. Naar eigen zeggen heeft Aveve in Vlaanderen altijd een derde van de agromarkt gehad. In Wallonië geraakte het nooit boven de 10 %. Maar sedert de overname van Brichart in '88 en van Lebrun vorig jaar zegt Aveve nu ook in Wallonië een derde van de markt te halen. Aveve won de match met Interagri in Wallonië, maar wint het ook de match met Clovis Matton in de Belgische zadenmarkt ? Volgens velen in de sector is Clovis Matton nog steeds de marktleider in maïszaad, dicht op de hielen gezeten door Aveve. Samen zouden ze zowat de helft van de Belgische markt in handen hebben. In zaaigranen (tarwe, gerst...) zou Aveve het net halen op Clovis Matton. Beide behoren tot de weinige zadenbedrijven van enige betekenis die in Belgische handen gebleven zijn. SAPSA-SES bijvoorbeeld, met vestigingen in Tienen en Jodoigne en sterk in suikerbietzaden, is een filiaal geworden van Advanta, een joint venture tussen het Britse Zeneca en de Nederlandse Suikerunie. Het Gentse Plant Genetic Systems, dat goed kwam opzetten met koolzaad, werd intussen eigendom van de Duitse joint venture Schering-Hoechst. Wat niet wil zeggen dat er geen dappere onafhankelijken overblijven, zoals het Brugse Dumon Agro, goed in graszaden en met een heus dochterbedrijf in Frankrijk. Een aparte plaats neemt het RvP (Rijksstation voor Plantenveredeling) in, een wetenschappelijke overheidsinstelling befaamd voor haar graszaden. "Hier werken 120 mensen," zegt professor Erik Van Bockstaele, directeur van RvP. "Daarvan zijn er slechts 12 ambtenaar. De rest wordt betaald met royalty's voor onze graszaden, contractonderzoeken enzovoort." Waarom heeft Nederland enkele wereldspelers in de zadensector zoals Cebeco en Barenbrug en België niet ? "In de jaren 50, 60 waren de Nederlandse zadenbedrijven even groot als de Belgische," antwoordt professor Van Bockstaele. "Maar de Nederlanders hebben hun winst steeds opnieuw in hun bedrijf geïnvesteerd. De Belgen kochten appartementen aan zee." INTERAGRI EN AVEVE/BOERENBOND In de Waalse agromarkt won Aveve/Boerenbond het uiteindelijk op Interagri. Ondanks de spijt en nijd van Guy Spitaels.