Wat staat op het spel tijdens de bijeenkomst van de Federal Reserve (Fed) deze week?
...

Wat staat op het spel tijdens de bijeenkomst van de Federal Reserve (Fed) deze week? FRANK VRANKEN. "De Fed wil vermijden dat de rentes op de Amerikaanse obligatiemarkten buitensporig stijgen. De rente op Amerikaanse tienjarige overheidsobligaties is in februari met bijna een halve procent gestegen. Dat wil de Fed tegenhouden. Ze wil dat de financieringskosten van bedrijven en overheden aanvaardbaar - lees: laag - blijven. Volatiliteit op de markten is daar niet goed voor, dus zal ze die proberen te temperen." Hoe verwacht u dat de Fed dat zal doen? Met welke boodschap zal ze komen? VRANKEN. "Ze zal blijven herhalen dat ze de markt van voldoende financiering voorziet en dat de opkoopprogramma's van obligaties ongewijzigd blijven. Ze heeft al gezegd dat een tijdelijke inflatieopstoot te verduren is, maar dat ze geen redenen ziet waarom er een structureel hogere inflatie zou komen. Daarvoor zal ze wijzen naar de 9 miljoen verloren banen en de onderbenutte capaciteit in de Amerikaanse economie. De Fed zal proberen de sereniteit terug te brengen." Hoe verwacht u dat de financiële markten daarop zullen reageren? VRANKEN. "Dat is moeilijk te voorspellen. Een mogelijk scenario is dat de milde toon van de Fed hen niet overtuigt, omdat ze toch tekenen van inflatie zien, vooral via stijgende grondstoffenprijzen. Er is de perceptie van toekomstige inflatie, en het is die perceptie die telt. Daarop kunnen de markten de prijzen van obligaties lager sturen, wat de obligatierendementen en de rente doet stijgen. Anderzijds, als de Fed een belangrijke beleidswijziging uit haar hoed tovert, kan het de andere richting uitgaan." Die stijgende inflatieverwachtingen zijn mede een gevolg van het stimuleringsplan van Joe Biden. Hoe schatten de financiële markten dat in? VRANKEN. "Kort gezegd: te veel van het goede. De economie is aan het hernemen. Als ze volledig opengaat, zal daar nog een versnelling bij komen. Dan gooi je met zo'n stimuleringsplan benzine op het vuur. Het is goed voor 9 procent van het Amerikaanse bruto binnenlands product, die er in één keer bij komt. Dat kan de prijzen doen stijgen. Daar zijn nu al tekenen van. Veel bedrijven zien de prijzen van leveranciers en grondstoffen omhooggaan. Als ze bij de heropening van de economie de kans zien om die stijgingen door te rekenen aan de consumenten, die op dat moment blij zullen zijn dat ze weer geld kunnen uitgeven, zullen ze dat zeker doen. De echte stresstest voor de Fed zal er deze zomer komen, wanneer de effecten van het plan van Biden echt de kop zullen opsteken."