Gezien de verdere inflatiedaling in de eurozone -- en zijn eerdere uitspraken -- had Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), geen andere keuze dan stevig uit te pakken. En dat heeft hij ook gedaan. Heel wat commentatoren gebruikten zelfs de term 'historisch'. Ze verwijzen dan naar de negatieve depositorente. Banken die geld parkeren bij de ECB, moeten daar voortaan voor betalen.
...

Gezien de verdere inflatiedaling in de eurozone -- en zijn eerdere uitspraken -- had Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), geen andere keuze dan stevig uit te pakken. En dat heeft hij ook gedaan. Heel wat commentatoren gebruikten zelfs de term 'historisch'. Ze verwijzen dan naar de negatieve depositorente. Banken die geld parkeren bij de ECB, moeten daar voortaan voor betalen. Die maatregel moet de financiële instellingen ertoe aanzetten actiever kredieten te verstrekken. Maar er is meer. De periode waarin de banken onbeperkt geld kunnen lenen, werd verlengd van midden 2015 tot eind 2016. Ook is er een nieuw letterwoord gelanceerd: TLTRO. Banken kunnen voor circa 400 miljard EUR lenen op lange termijn (tot 2018), maar wel op voorwaarde dat die leningen dienen voor kredietverstrekking aan bedrijven en gezinnen. Ook start de ECB de voorbereiding van de aankoop van herverpakte kredieten. Dat is een hele boterham. Toch werd het geen historische dag op de financiële markten. De beurzen stegen, maar beleefden geen hoogdag en de euro sloot de dag zelfs hoger af ten opzichte van de Amerikaanse dollar dan de dag voordien. Een van de belangrijkste doelstellingen van de maatregelen is precies de euro in waarde doen dalen, om zo de concurrentiepositie van de Europese exportbedrijven te verbeteren en vooral inflatie in te voeren. Die lauwe marktreactie heeft te maken met de anticipatie van de markten op het ECB-rentebesluit, maar ook met de vaststelling dat de Angelsaksische beurshuizen deze keer niet onder de indruk waren van Draghi. Voor hen was niet alleen belangrijk wat de ECB wel, maar ook wat ze niet besliste. De ECB kondigde niet aan dat ze overheids- of bedrijfsobligaties gaat opkopen. Geen quantitative easing (QE) dus, en dus vindt men in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten dat de ECB nog altijd minder ver gaat dan de Federal Reserve (Fed), de Bank of England of de Bank of Japan. In elk geval blijven de centrale banken sparen ontmoedigen en bijgevolg consumeren en beleggen aanmoedigen. Daar is er dus niet meteen een groot risico voor de aandelenmarkten. Dat is geen vrijgeleide om om het even wat te kopen. Want het feit dat de centrale banken ook vandaag nog - bijna zes jaar na het uitbreken van de financiële crisis - nog altijd moeten ingrijpen, bewijst nog eens dat het met de westerse economieën niet geweldig goed is gesteld. Blijf dus selectief in uw aandelenkeuze. Kijk naar de stabiliteit en de groeikansen van dividenden, kijk naar de waarderingen, maak gebruik van tussentijdse correcties. Het Nederlandse ASML is een wereldtopper in het segment van de geavanceerde machines om halfgeleiders te produceren. Wie dat topaandeel vorig najaar duur kocht tegen 75 EUR, zat een halfjaar later op bijna 25 % verlies. Vandaag is een beter instapmoment (zie Flash, p. 7).DE ECB ONTMOEDIGT SPAREN EN MOEDIGT BELEGGEN NOG MEER AAN.