Philippe de Schoutheete noemt zich een oud-strijder voor de Europese zaak. Vlak voor het vraaggesprek lunchte hij nog met Jacques Delors, oud-voorzitter van de Europese Commissie. De Schoutheete was er al bij toen Leo Tindemans in 1975 een rapport over de Europese eenmaking schreef.
...

Philippe de Schoutheete noemt zich een oud-strijder voor de Europese zaak. Vlak voor het vraaggesprek lunchte hij nog met Jacques Delors, oud-voorzitter van de Europese Commissie. De Schoutheete was er al bij toen Leo Tindemans in 1975 een rapport over de Europese eenmaking schreef. Hij noemt de jaren negentig, toen hij Belgisch ambassadeur was bij de EU, het hoogtepunt van zijn diplomatieke carrière. En vooral 2003, toen ons land het EU-voorzitterschap waarnam. Schoutheete zat de vergaderingen van de topdiplomaten, de Coreper, voor. De diplomaat op rust is een kunstminnend man. Het voorbije decennium was hij voorzitter van het private Fonds InBev Baillet Latour, mecenas van medisch onderzoek, academische activiteiten, het erfgoed en de Olympische Spelen. Hij is trots op de vele restauraties die het Fonds mogelijk heeft gemaakt. De Schoutheete, die af en toe golf speelt, wil geen beheersmandaten meer opnemen. "Voortaan wil ik me concentreren op schrijven voor en over Europa." PHILIPPE DE SCHOUTHEETE. "Er is een groot probleem met Duitsland. De Duitse Europese politiek is al enkele maanden veel minder gericht op de integratie in de Unie. Dat is des te belangrijker omdat de Duitsers, die de EU politiek mee vorm hebben gegeven, er meer dan ooit de economische motor van zijn. Het zou gevaarlijk zijn, mocht bondskanselier Merkel kiezen voor bilateraal overleg met de Russen, de Chinezen, de Amerikanen. Ik vrees dat de Duitsers zich daar sterk genoeg voor voelen, maar dat zijn ze niet. Europa gaat door een grote crisis en we weten nog niet of we de goede oplossing hebben gevonden." DE SCHOUTHEETE. "Daar ligt het kalf niet gebonden. Wat zijn trouwens de alternatieven? Duitsland vraagt niet om het systeem te veranderen en de Duitse mark weer in te kunnen voeren. Het wil alleen meer verantwoordelijkheidszin en voorspelbaarheid in het systeem om het beheer van de Unie gemakkelijker te maken." DE SCHOUTHEETE. "Ze gaan in de goede richting en de toekomst wijst uit of ze voldoende zijn. Iedereen is het erover eens dat de controle heeft gefaald. Die verscherpen, heeft te maken met nationale soevereiniteit. Heel moeilijk dus, maar je kunt geen monetaire unie behouden als er geen sterke economische samenwerking bestaat." DE SCHOUTHEETE. "Het gaat niet om straffen, maar om regels vastleggen die alle deelnemende landen aanvaarden waardoor ze een externe druk voelen. De Europese instellingen hadden begin deze eeuw moeten waarschuwen dat de economie in een gevaarlijke richting evolueerde. Het was geweten dat de wereldeconomie deels op speculatie rustte, maar er werd gedacht dat de vrije markt alles zou oplossen. Het systeem sloeg op hol, mede als gevolg van hybris en collectieve verblindheid." DE SCHOUTHEETE. "Misschien zitten we in een systeemcrisis, maar er is geen valabel alternatief voor de euro. We hebben wel landen in de eurozone opgenomen, zoals Griekenland, die er niet klaar voor waren. De moed om neen te zeggen was er niet." DE SCHOUTHEETE. "En na Spanje zou Italië volgen. De redding begint bij klare taal van de eurolanden dat ze hun munt tot het uiterste zullen verdedigen. Duitse politici zaaien daar soms twijfel over, maar ook hun banken hebben veel te verliezen bij het kapseizen van de euro." DE SCHOUTHEETE. "Ja, maar het is zoals bondskanselier Merkel zegt: 'Het gaat niet op dat de belastingbetaler telkens opnieuw opdraait voor geleden verliezen'. Wie risico's neemt, weet dat het fout kan gaan. Ook de kapitalisten moeten betalen." DE SCHOUTHEETE."We hebben het nooit geweten, behalve misschien de founding fathers van de Unie. Angela Merkel, Nicolas Sarkozy en David Cameron hebben geen gemeenschappelijk concept voor de EU, en dat is een groot probleem voor Europa. De jaren tachtig zijn veraf met leiders zoals Delors, Kohl, Mitterrand, Gonzales, Kok. "Zij konden de bevolking overtuigen. Wie doet dat nog in Europa? Maar ik ben een optimist. De globalisering dwingt de Europese landen tot meer samenwerking. Alleen op die wijze kunnen ze hun maatschappelijk concept van sociaal en ecologisch gecorrigeerde vrijemarkteconomie doen gelden in de wereld." DE SCHOUTHEETE."De financiële markten spelen op de zwakheden van het systeem. Daarom moeten ze meer worden gecontroleerd en moeten we objectieve zwaktes ombuigen tot sterktes. De EU is sterk genoeg om de aanvallen van de speculanten af te slaan. Als Spanje en Italië in het vizier komen van de financiële markten zitten we in een ander verhaal." DE SCHOUTHEETE."De Europese Unie zal daarover pas willen onderhandelen als de Belgische deelentiteiten akkoord gaan over de modaliteiten om uit elkaar te gaan. Het zal niet om technische, maar om moeilijke politieke onderhandelingen gaan. Wij vragen dan aan de Europese partners om het verdrag te veranderen, zonder hen iets aantrekkelijks in de plaats aan te bieden. Bovendien brengt dat Spanje in moeilijkheden door de afscheidingsbewegingen in Baskenland en Catalonië. Frankrijk zit met Corsica en het Verenigd Koninkrijk met Schotland. "Duitsland wil meer begrotingsdiscipline realiseren via een verdragsverandering - wat gevaarlijk is omdat je daarmee de doos van Pandora opent -, maar heeft in ruil al hulp gegeven aan Griekenland en Ierland. Bovendien weten de anderen dat ze het niet zonder de Duitsers kunnen oplossen." DE SCHOUTHEETE. "Ja. Ik hoor veel lof over ons voorzitterschap, ook in het buitenland. Het kan cynisch klinken, maar het is een voordeel een federale regering te hebben in lopende zaken. De ministers hebben dan meer tijd voor Europa. Bovendien hebben we heel goede ambtenaren en diplomaten." DE SCHOUTHEETE. "Ja, want het betekent dat het buitenland de Belgen erkent als compromissenbouwers en hun capaciteiten apprecieert om te werken in disfunctionele systemen, België en Europa zijn dat overduidelijk. Herman Van Rompuy had het geluk onder Belgisch Europees voorzitterschap te kunnen werken. Hij zal het moeilijker hebben met de Hongaren en de Polen, die volgend jaar het roer van de Belgen overnemen." boudewijn vanpeteghem en daan killemaes, fotografie jelle vermeersch"Merkel, Sarkozy en Cameron hebben geen gemeenschappelijk concept voor de Europese Unie, en dat is een groot probleem voor Europa" "De Europese instellingen hadden begin deze eeuw moeten waarschuwen dat de economie in een gevaarlijke richting evolueerde"