Dividendbeleggers hebben een andere ingesteldheid dan de meeste aandelenbeleggers. Deze vijf regels helpen om de kunst van het dividendbeleggen onder de knie te krijgen.
...

Dividendbeleggers hebben een andere ingesteldheid dan de meeste aandelenbeleggers. Deze vijf regels helpen om de kunst van het dividendbeleggen onder de knie te krijgen. Veel beleggers kopen een aandeel in de hoop dat het snel in waarde stijgt, om het dan met winst te verkopen. Dividendbeleggers doen dat niet. Zij kopen een aandeel voor het dividend. Dat vereist een focus op lange termijn, waarbij het hen niet uitmaakt hoe de koers van het aandeel evolueert op korte termijn. De lange termijn speelt in het voordeel van de dividendbelegger door het effect van de samengestelde interest. Als hij de dividenden herinvesteert, genereren ze het jaar nadien op hun beurt dividenden. De samengestelde interest werkt als een sneeuwbal, die met de jaren groter wordt. Diversificatie, waarmee de belegger zijn risico spreidt over meerdere aandelen, is de sleutel tot succes. Maar het is raadzaam niet te overdrijven. Een particuliere belegger is niet in staat meer dan twintig individuele aandelen grondig te volgen. Als hij zich beperkt tot twintig dividendaandelen van bedrijven uit verschillende sectoren, die elk 5 procent van de portefeuille uitmaken, heeft hij de risico's al fors verlaagd. Een belegger die het aantal aandelen in zijn portefeuille beperkt, kan die bedrijven goed leren kennen. Zo denkt hij ook twee keer na voordat hij een aandeel koopt. De bekende belegger Warren Buffett is van mening dat beleggers slechts één goed idee per jaar nodig hebben, en niet elke dag hoeven te handelen. Onderneming A is niet beter dan onderneming B als A een dividend van 10 procent betaalt en B een van 5 procent. Het dividend van A is misschien onhoudbaar, en de mogelijkheid bestaat dat onderneming B op termijn haar dividend optrekt. De houdbaarheid van een dividend is belangrijker dan de omvang ervan. De pay-outratio -- de verhouding tussen het brutodividend en de winst per aandeel -- geeft een eerste idee van de houdbaarheid van een dividend. Hoe lager de pay-outratio, hoe beter. Vooral de kasstromen zijn bepalend; die zijn te vinden in het kasstroomoverzicht van de jaarrekening. Het is belangrijk na te gaan of de operationele kasstroom, die wordt gegenereerd door de bedrijfsactiviteiten, voldoende is om de schulden van de onderneming te financieren en het dividend te betalen of te verhogen. Sommige dividendbeleggers zweren uitsluitend bij dividendgroeiaandelen. Dat zijn aandelen van bedrijven die een dividend van slechts 2 à 3 procent betalen, maar hun winstuitkering wel geleidelijk optrekken. Anderen willen enkel aandelen van nutsondernemingen zoals elektriciteits- en waterbedrijven, die 5 of 6 procent uitkeren. De sleutel tot een goed renderende portefeuille is een mix van beide soorten aandelen aan te schaffen. Zo kan het gros van het kapitaal (minstens 60 %) worden belegd in stabiele dividendbetalers, zoals nutsbedrijven en vastgoedbevaks. Ook preferente aandelen, die een vast dividend betalen, behoren tot die categorie. Er zit misschien geen of nauwelijks groei in hun dividend, maar het kan wel dienen om dividendgroeiaandelen mee te kopen. Dividendbeleggen is een werk van lange adem, met als eindbestemming een portefeuille waarmee de belegger zijn gewone inkomen kan aanvullen of zelfs vervangen. Op korte termijn vereist dat een opoffering, want de belegger moet een deel van zijn inkomen opgeven om later voldoende kapitaal te hebben. Maar dat betekent niet dat ze zich vandaag alles moeten ontzeggen. In plaats van hun uitgaven uit te pluizen om te zien waar ze nog meer kunnen besparen, is het een beter idee dat de spaarders een mogelijkheid zoeken om hun inkomen te verhogen. MATHIAS NUTTIN