Het Vlierzeels transportbedrijf
...

Het Vlierzeels transportbedrijfDe Dijcker vind jeniet aan de vervoerdersklaagmuur. De omzet stijgt gestadig en de investeringen groeien mee."Wij geven de voorkeur aan een lineaire groei. Een té grote expansie is niet altijd gunstig, " weet financieel direkteur Ivan Van Es van De Dijcker. De Dijcker boekte in 1992 een omzet van 1,25 miljard, in 1993 een kleine 100 miljoen frank méér en in het voorbije jaar nog eens 10 % daar bovenop. De investeringen volgden : 111 miljoen in 1992, 184 miljoen in 1993 en volgens Van Es nog een stuk meer in 1994. Investeringen die ook het milieu ten goede komen. Gedelegeerd bestuurder Dirk De Brucker : "Dit jaar kopen we 30 trekkers bij Mercedes en nemen een optie op 20 andere. Zij zijn uitgerust met milieuvriendelijke Euro-2-motoren. Wij worden het eerste Europese bedrijf dat met deze motoren proefrijdt. " Bovendien heeft elk extra voertuig (er zijn uiteraard ook vervangingen) meteen een aanwerving tot gevolg.De circa 320 werknemers zijn nationaal en internationaal onderweg. In België zijn vooral de 110 kippers een vertrouwd deel in het straatbeeld. De wagens vervoeren zand, steenslag en andere bouwmaterialen. Het transport met kipsilo's en tankwagens is eerder internationaal. De Dijcker werkt langs de "noord-zuid-as" : Antwerpen en de Benelux, Zuidoost-Frankrijk, Zwitserland, Italië, Oostenrijk en Spanje.Sinds de oprichting door Omer De Dijcker in 1923 sprokkelde de transporteur een benijdenswaardig klantenbestand bij elkaar. Meer dan 1200 opdrachtgevers, waaronder een aantal erg grote jongens. "Qua omvang zitten we goed, " beaamt Van Es. "Dit is een zeer dynamische sektor waarin voor de grote klanten jaar na jaar moet worden gevochten. Wij mikken bij hen op meerjarenkontrakten, verworven na selektie op basis van bewezen diensten uit het verleden. Zoiets is een vitaal gegeven voor toekomstgerichte investeringen. "Ondanks een betrouwbaar klantenbestand doet De Dijcker aan risicospreiding. Onder het motto "vul uw vrachtwagen met eigen gerief" exploiteert DD Mix twee zandgroeven en drie mengcentrales. DD Shipping in Grimbergen doet aan op- en overslag vanuit het kanaal van Willebroek. Etablissements André, het enige buitenlandse filiaal, op een 50-tal km van Dijon, vervoert met 35 tankwagens zogenaamde ADR-produkten, zeg maar de "minder ongevaarlijke" stoffen. De hele groep zorgde in 1994 voor een omzet van ruim 2,2 miljard.Onverwacht misschien is dat De Dijcker pleit voor méér kontrole op het gewicht op de weg. Zegt Van Es : "Je zal nooit een vrachtwagen van De Dijcker tegenkomen met overgewicht. Wij geven prijs op basis van de reglementaire tonnages, maar moeten toekijken hoe sommige overladen transporteurs de prijzen breken. "PPGDIRK DE BRUCKER EN IVAN VAN ES (DE DIJCKER) Graag wat meer overheidskontrole alstublieft.