"We kunnen een instrument creëren dat de hele medische sector kan gebruiken", zegt vice-eerste minister Alexander De Croo in de marge van een ontmoeting tussen de Belgische en Zwitserse farmasector in het Zwitserse Bazel. "De ziekenfondsen hebben een gigantische hoeveelheid data over hun leden. Als die geanonimiseerde gegevens bijvoorbeeld gekoppeld worden aan data over medische prestaties in ziekenhuizen en aan die over het gebruik van geneesmiddelen, geeft dat een goudmijn aan informatie. Het is iets waar je trends kan uithalen. Het gaat over effectiviteit, de verspilling uit de gezondheidszorg halen. ...

"We kunnen een instrument creëren dat de hele medische sector kan gebruiken", zegt vice-eerste minister Alexander De Croo in de marge van een ontmoeting tussen de Belgische en Zwitserse farmasector in het Zwitserse Bazel. "De ziekenfondsen hebben een gigantische hoeveelheid data over hun leden. Als die geanonimiseerde gegevens bijvoorbeeld gekoppeld worden aan data over medische prestaties in ziekenhuizen en aan die over het gebruik van geneesmiddelen, geeft dat een goudmijn aan informatie. Het is iets waar je trends kan uithalen. Het gaat over effectiviteit, de verspilling uit de gezondheidszorg halen. De regering bekijkt manieren om de farmasector die data te bezorgen. Een proefproject met Pfizer, om te zien wat mogelijk is, werd ondertussen afgerond", zegt De Croo. "Je kan die data gebruiken om bijvoorbeeld de terugbetaling van oudere geneesmiddelen en technieken te bekijken", zegt ook Brieuc Van Damme, de adviseur van De Croo voor volksgezondheid en sociale zaken. Zo kan je minder effectieve terugbetalingen of verouderde medicijnen, die nog altijd budgettaire druk op het systeem leggen, eruit filteren." "Privacy is daarbij een belangrijk issue", vult De Croo aan. "Ik besef maar al te goed dat het niet eenvoudig zal zijn om uit te leggen aan de mensen dat we data over hun medische leven aan de industrie verschaffen. Het kan uiteraard niet dat je mensen kan identificeren, dus worden de data helemaal anoniem gemaakt." "Er was ook heel wat wantrouwen van de ziekenfondsen", zegt Van Damme. "Maar met de KU Leuven hebben we een onafhankelijke speler die protocollen kan opstellen over het gebruik van de data. En ook het Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd mee in het bad getrokken. De vraag is nu hoe we dit structureel uitwerken." Volgens De Croo kunnen ook in andere domeinen data worden gedeeld. "Er zijn nogal wat steden die camera's hebben om nummerplaten te herkennen. Dat wordt gebruikt om te kijken of auto's rondrijden zonder verzekering. Wel, je kan anonieme verkeersdata ook perfect gebruiken om bijvoorbeeld te kijken wanneer mensen de stad binnenkomen, hoe lang ze blijven of welk type wagen ze gebruiken." Op het evenement refereerden ook de Zwitserse gezondheidsexperts aan de langzame terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen in ons land. Belgische patiënten moeten gemiddeld 392 dagen wachten voor de terugbetaling van een nieuw medicijn rond is. Maar het kan nog erger, meldde Janneke van der Kamp, de topvrouw van Novartis BeLux. Zo duurde het in Zwitserland vier tot zes maanden voor de terugbetaling geregeld was voor het oogmedicijn Lucentis als behandeling voor diabetische blindheid. "Maar in België duurde het meer dan twee jaar", zegt Van der Kamp. "Daarmee was België het laatste land in Europa waar Lucentis voor patiënten met die diabetische blindheid beschikbaar was. En bovendien was de prijs er het laagste." Intussen is al wel de procedure voor de Raad van State afgeschaft, wat een tijdswinst van gemiddeld twee maanden oplevert, voegde Brieuc Van Damme eraan toe. BERT LAUWERS