A lterface is een spin-off van de UCL die in 2001 werd opgericht. De firma heeft een nieuwe techniek ontwikkeld waardoor elementen uit de reële wereld worden gecombineerd met de virtuele wereld. Het resultaat zijn bijvoorbeeld interactieve schermen in musea en themaparken.
...

A lterface is een spin-off van de UCL die in 2001 werd opgericht. De firma heeft een nieuwe techniek ontwikkeld waardoor elementen uit de reële wereld worden gecombineerd met de virtuele wereld. Het resultaat zijn bijvoorbeeld interactieve schermen in musea en themaparken. De reële gegevens worden opgevangen met camera's, micro's en sensoren, en aangevuld met video-opnamen, synthesebeelden, gegevens uit een databank of een website enzovoort. De gebruikers kunnen de informatie dan 'beleven'. De spitstechnologie van Alterface wordt nu onder meer gebruikt in Mini-Europa, Technopolis, de Futuroscope van Poitiers en de Cité de l'Espace van Toulouse. "We ontdekken bijna dagelijks nieuwe toepas-singen," zegt Benoît Cornet. "Onze techniek is ook geschikt voor dierentuinen, tentoonstellingen, aquariums, reclameacties en zelfs meer technische toepassingen in de medische sector of de industrie." Na twee jaar is het procédé voltooid, maar het wordt nog voortdurend verrijkt met vereisten die door de klanten worden opgelegd. "We doen nooit aan maatwerk," aldus Cornet. "We vertrekken altijd van dezelfde basis, dezelfde motor, waarin telkens andere vondsten gegoten worden. Op dit ogenblik biedt Alterface - dat voor onderzoek en ontwikkeling nauw blijft aanleunen bij de alma mater - een heel productenpalet aan dat draait rond het principe van de interactiviteit."Cornet noemt bijvoorbeeld Station, een programma dat de gebruiker verplaatst naar een virtuele wereld. Trace memoriseert de rondgang van bezoekers om hen een gepersonaliseerde en aangepaste content aan te bieden. Kiosk is een interactieve presentatiepaal (eigenlijk een plasmascherm zonder klavier, muis of aanraakscherm) die de bezoeker kan 'zien' en hem daarom beter kan informeren. "Onze producten kunnen bepaalde boodschappen veel makkelijker overbrengen," vindt Cornet. "Het is veel eenvoudiger om de verschillende lidstaten van de Europese Unie te onthouden als je ze met eigen bewegingen kan plaatsen, dan als je de statische informatie krijgt." Frédéric MoserDe spitstechnologie van Alterface wordt nu onder meer gebruikt in Mini-Europa en Technopolis.