Komt er een fusie van Elia en Fluxys? Wat is de logica daarachter?

PASCAL DE BUCK. "Dat is een zaak van de aandeelhouders, waarover ik geen uitspraken zal doen. Momenteel lopen er enkel gesprekken over samenwerking, net zoals er ook al regelmatig overleg was over materies die beide bedrijven aanbelangen.
...

PASCAL DE BUCK. "Dat is een zaak van de aandeelhouders, waarover ik geen uitspraken zal doen. Momenteel lopen er enkel gesprekken over samenwerking, net zoals er ook al regelmatig overleg was over materies die beide bedrijven aanbelangen. "De energiesector is in volle verandering en het metier van netwerkbeheerder evolueert mee. De complementariteit van gas en elektriciteit neemt almaar meer toe. Door hun relatief lage uitstoot en hun flexibiliteit zijn gascentrales de oplossing als back-up voor stroomproductie met wind en zon. "Het belang van wind en zon zal toenemen, en dus ook de variabiliteit van die productie. Om dat op te vangen, heb je een groter park flexibel inzetbare gascentrales nodig, en een gasvervoersnet dat even flexibel het gas naar die centrales kan sturen. "Je moet er ook rekening mee houden dat tussen eind 2022 en eind 2025 de nucleaire productiecapaciteit wordt afgebouwd, waardoor we voor heel wat uitdagingen staan. "Er zijn nog parallellen. In de elektriciteitssector is het zaak het net in evenwicht te houden met almaar meer decentrale productie. In de gassector zie je iets gelijkaardigs met de decentrale injectie van biogas in de netten." DE BUCK. "Nee. Zo'n overleg en samenwerking veranderen niets aan de internationale groeistrategie van Fluxys om verder te investeren in nieuwe en bestaande gasinfrastructuur in Europa en eventueel daarbuiten." DE BUCK. "Netbeheerders zijn niet betrokken in de energieproductie. Maar naarmate er meer variabele productie bij komt, is het niet uit te sluiten dat je, naast de commerciële gascentrales, ook gascentrales krijgt die kunnen worden ingezet als integraal onderdeel van het elektriciteitsnet, als laatste reserve voor de bevoorradingszekerheid. "Dat heeft niets te maken met elektriciteitsverkoop, maar wel met het netbeheer. Het staat buiten het marktgebeuren en brengt onze onafhankelijkheid niet in gevaar." DE BUCK. "Er is al gestructureerd overleg, onder meer over de investeringsplanning: zorgen dat we voldoende gascentrales hebben, bijvoorbeeld bij de afbouw van het nucleaire park. "Daarnaast zijn er misschien samenwerkingen mogelijk waarmee we laaghangend fruit kunnen plukken, zoals IT en gezamenlijke aankopen. Dat moeten experts bekijken, voor we een gegronde uitspraak kunnen doen." LUC HUYSMANS