Als u met knikkende knieën naar uw bankkantoor trekt, is u geen uitzondering. Weinig Vlaamse ondernemers biechten daar plankenvast. Het adviesbedrijf Finpower met twee oude rotten uit de bankiersstiel noemt zijn bankbegeleiding een bestseller. Een McKinsey voor de middenmoters.
...

Als u met knikkende knieën naar uw bankkantoor trekt, is u geen uitzondering. Weinig Vlaamse ondernemers biechten daar plankenvast. Het adviesbedrijf Finpower met twee oude rotten uit de bankiersstiel noemt zijn bankbegeleiding een bestseller. Een McKinsey voor de middenmoters.G uido Verswijvel ontvangt in coltrui. Hij is in zeven haasten met de Thalys gearriveerd van Insead in Fontainebleau, waar hij doceert. Praktijk en studie worden in evenwicht gehouden. Guido Verswijvel en Cynthia Cornelissen, zijn echtgenote, leiden Finpower, een jong adviesbedrijf met een ambitieuze naam. Finpower doet een check-up van de financiële structuur van ondernemingen en maakt de bedrijfsleider mondiger bij zijn bankier. Typische klanten zijn Clockomatic waarvoor een financiering in yen werd uitgewerkt, Telinfo met een herstructurering, Niko en ENG-Videohouse met recurrente begeleiding op het niveau raad van bestuur, vier fotogravures die fuseerden, ondernemers die in gesatureerde markten kleine en grote overnames zoeken. Finpower breidde recentelijk uit naar Limburg, andere provincies volgen. Met Gerard Venken en Koen Batsleer, twee Limburgers in financiële adviesverstrekking, werd Finpower Limburg nv gesticht. Finpower dient een merknaam te worden ; Guido Verswijvel gelooft in de aantrekkingskracht van merken bij de marketing van financiële diensten. Koen Batsleer : "Wij gaan verder aan de slag met Finpower omwille van de standaardisering die Guido en Cynthia op punt stelden voor hun financiële begeleiding. Daardoor kan je op een kwalitatieve basis met dezelfde mankracht meer klanten bereiken en dus de omzet uitbreiden. De Vlaamse kmo'er is prijsgevoelig. Als je onder prijsdruk staat, de situatie vandaag, maak je geen tijd meer vrij om klantvriendelijke systemen te maken. Je holt jezelf voorbij in de maximaal 24 uur per etmaal die je hebt. De instroom van bekwame bruggepensioneerden die nog iets willen bijverdienen verbrodt de markt." Waarom hoeft Finpower ? "De financiële bekwaamheid van té veel ondernemers blijft zwak. Wij leren hen hun bedrijf in de gaten houden via een dashboard, een overzichtelijke, kleurige en regelmatige controle. Daaruit volgen vragen als : wat is de behoefte aan bedrijfskapitaal, hoe kan je de terugbetalingen afstemmen op de seizoenspieken, wat is de functie van de brutomarge, een allerbelangrijkste maatstaf," antwoordt Guido Verswijvel. Hij toont een dashboard van drie vellen : op vel 1 staat de opvolging van de maandevolutie op jaarbasis, op 2 de maandflash, op 3 volgt de kwalitatieve bespreking van de interne en de externe evoluties, de klanten en de prospectie (marketinguitgaven, nieuwe projecten). "Boekhoudpakketten produceren massa gegevens, de ondernemer heeft echter behoefte aan een synthese die rekening houdt met meer dan boekhoudkundige gegevens," stelt Verswijvel. Finpower is een ambulante MBA-school waarbij een vervaging optreedt tussen advies en opleiding, glimlacht Cynthia Cornelissen. Zij studeerde moderne geschiedenis, rechten en financieringswetenschappen, Guido Verswijvel behaalde diploma's aan Ufsia en Insead. Finpower biedt vier hoofdproducten aan : het maken van beheersinstrumenten voor de bedrijfsleider, de bankbegeleiding, de financiële planning op lange termijn, kapitaaltransacties. Cynthia Cornelissen : "Vanuit de financiële diagnose, die ons toelaat een gedetailleerd inzicht te verkrijgen in de financiële stand van zaken, kunnen we samen met de bedrijfsleider een dashboard opstellen. Dat wordt aangevuld met een eenvoudige vorm van budgetopvolging, om eventueel uit te monden in een heus Management Accounting System. Er wordt in Vlaanderen balansmatig nogal wat weggemoffeld met de slogan, 't is fiscaal." BANKIERS.Weinig ondernemers praten op een flinke wijze met hun bankier. Het verhaal over de bank als de beste partner van de ondernemer is bekend, maar klopt in de feiten zelden. De bankier zit in een financiële cultuur en is behekst door zekerheden, bovendien heeft zijn perceptie van de onderneming die hij wordt geacht te kennen vaak een time lag, de neerwaartse gang van zaken ziet hij langer duren dan noodzakelijk, de opwaartse gang van zaken eveneens. Het indienen van goed gestructureerde en gedocumenteerde kredietaanvragen, het hernieuwen van de kredieten, het negotiëren van de door de bank gevraagde waarborgen of het tijdig afbouwen van de bestaande waarborgen, de beoordeling van de aangerekende banktarieven zijn voorbeelden van de bankbegeleiding. Cynthia Cornelissen : "In deze niche zijn we uniek." Finpower raamt zijn omzet over 1998 op 40 miljoen frank, het bedrijfsresultaat wordt geherinvesteerd in de regionale uitbreiding en in nieuwe universitaire medewerkers (acht in 1998). Guido Verswijvel : "Onze doelgroep is de middelgrote onderneming, een heterogeen gezelschap. Qua omzet ligt dat tussen 200 miljoen en 1 miljard frank, met uitzonderingen. Een financiële diagnose start aan 150.000 frank. Ik hecht voornamelijk belang aan de life time value van de klant, een recurrente begeleiding is de kern van ons succes. Gewoonlijk is de prijszetting voor drie vierde forfaitair en de rest op basis van tijdsinvestering. De kmo'er vindt een verzekering van 350.000 frank voor zijn auto of een shoppingtoertje in Londen van zijn echtgenote aan 250.000 frank niet duur. Per maand bijvoorbeeld enkele tienduizenden frank voor de begeleiding door een raadgever is voor hem dan weer té duur. De groei is er, maar door de mentaliteit van de markt is hij traag." F. Cr. GUIDO VERSWIJVEL EN CYNTHIA CORNELISSEN (FINPOWER) Finpower bouwt nationaal netwerk op.