Een kwarteeuw geleden, na het einde van de Koude Oorlog en de implosie van de Sovjet-Unie, geloofden we in wat een bestseller "het einde van de geschiedenis" noemde. Na oneindig bloedvergieten zat de mensheid definitief op koers richting politieke en economische vrijheid. Die rooskleurige inschatting blijkt nu op drie fronten een flagrante misrekening te zijn geweest.
...